تاثیرات پیشگیری کننده و درمانی روغن خردل برای بیماری پسوریازیس
تاثیرات پیشگیری کننده و درمانی روغن خردل برای بیماری پسوریازیس

روغـن خـردل دارای طیـف گسـترده ای از تاثیرات پیشـگیری کننـده و درمانـی اسـت، از جملـه در مـورد بیماری پوستی پسوریازیس از ایــن روغــن استفاده می شــود.

روغن خردل دارای طیف گسترده ای از تاثیرات پیشگیری کننده و درمانی است، از جمله در مورد بیماری پوستی پسوریازیس از این روغن استفاده می شود. پسوریازیس نوعی اختلال خودایمنی التهابی مزمنِ پوست است. روغن خردل در درمان این بیماری موثر است. مطالعات نیز از تأثیر خردل در درمان التهابات و ضایعات ناشی از پسوریازیس حکایت دارند. براساس مطالعه‌ای روغن خردل با افزایش فعالیت آنزیم‌ های مفیدی مانند سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز می‌ تواند در محافظت بدن از این بیماری و درمان آن موثر باشد.

خردل چیست؟

خردل نوعی سبزی چلیپایی پرکاربرد است که مانند کلم بروکلی و کلم‌برگ به خانواده‌ی «کَلَمیان» تعلق دارد. خردل بومی نقاط معتدل اروپا بوده و یکی از اولین محصولات زراعی کشت‌ شده در این مناطق است. هزاران سال است که گیاه خردل در شمال آفریقا، آسیا و اروپا کشت شده و در یونان و روم باستان نیز محبوبیت بسیاری داشته است. خردل به‌ عنوان محصولی مهم و پرکابرد تا دهه‌ ها در آمریکای شمالی (مخصوصا در ایالات کالیفرنیا و مونتانا) کشت می‌ شد و پس از مدتی به مناطق بالایی ایالت‌های غرب میانه‌ آمریکا نیز گسترش یافت. هم‌اکنون خردل در بیش از ۲۱ کشور کشت شده که بیشترین تولید آن مربوط به کشورهای اتحادیه اروپا، نپال، کانادا، اوکراین و هندوستان است. باتوجه به طعم ویژه و خواص درمانی خردل، استفاده از آن رواج دارد و سالانه صدهاهزار تُن خردل در جهان مصرف می‌ شود.

درمان پسوریازیس با خردل:

روغـن خـردل دارای طیـف گسـترده ای از تاثیرات پیشـگیری کننـده و درمانـی اسـت، از جملـه در مـوارد ذیـل اسـتفاده از ایــن روغــن توصیه می شــود: سیروز کبدی، فشار خون بالا، چاقی و … اسـتفاده موضعـی مالشـی از روغـن خـردل در درمـان التهابات پوسـتی بـا کمـک بـه بهبـود گـردش خـون در محـل التهـاب بسـیار موثـر اسـت. عـلاوه بـر ایـن روغـن خـردل دارای خـواص ضـد درد، ضـد باکتریایـی می باشـد. روغــن خــردل بــه راحتــی و بــه ســرعت جــذب پوســت می شــود و در درمـان بسـیاری از بیماری هـای پوسـتی، از جملـه آکنـه، سـبوره، تبخـال، پسـوریازیس و … موثـر اسـت. عـلـاوه بــر آنچــه در رابطــه بــا خــواص و کاربردهــای درمانــی روغــن خـردل ذکـر گردیـد، بایـد اشـاره نمـود کـه از روغـن خـردل بـرای یـک ماسـاژ آرامـش دهنـده، بخصـوص بـرای ورزشـکاران بعـد از یـک تمریـن ســنگین ورزشــی اســتفاده می شــود.  بـا توجـه بـه ویتامین هـای A و E موجـود در روغـن، اسـتفاده از آن، پوسـت را همـواره جـوان و شـاداب نگه داشـته و از پیــری زودرس جلوگیــری می کنــد. اســتفاده از روعــن خــردل مانــع ریـزش موهـا و سـفید شـدن آنهـا تـا حـد زیـادی می شـود. قبل‌تر تأثیر بخش‌ های مختلف گیاه خردل در درمان سرطان، دیابت و سم زدایی بدن به اثبات رسیده بود. خردل در کاهش کلسترول و دفع سموم از بدن موثر است.

کمک به سم‌ زدایی بدن:

برگ‌ های خردل به لطف وجود آنتی‌ اکسیدان‌ های قوی و مقدار زیاد فیبرشان می‌ توانند در سم‌ زدایی بدن موثر باشند. گلوکوزینولات‌ های موجود در برگ خردل به تنظیم فعالیت آنزیم‌های مسئول دفع سموم در بدن کمک می‌ کند. درنتیجه سموم مضر راحت‌تر از بدن دفع می‌‌ شوند.

روش مصرف:

یـک قاشـق غذاخـوری سـه بـار در روز حـدود ۳۰ دقیقـه قبـل از غـدا بمـدت ۴۰ روز، توصیـه میشـود کـه در طـول دوره مصـرف آب فـراوان نوشـیده شـود. در اسـتفاده هـای خارجـی در بیماری پسوریازیس، موضـع مـور نظـر را بـا روغـن خـردل روزانه دو بار ماسـاژ د هید.

احتیاط:

گیاه خردل خاصیت حرارت‌ زایی دارد، بنابراین آن را به‌ طور مستقیم بر روی پوست استفاده نکنید. به‌طور کلی توصیه می‌ شود وقتی برای اولین بار می‌ خواهید چیزی را امتحان کنید، بیشتر احتیاط کنید. تا زمانی‌که نمی‌ دانید نسبت به دانه‌ خردل واکنش‌های آلرژیک دارید، بیشتر مراقب باشید. برخی از عوارض جانبی احتمالی خردل عبارت‌اند از:

گواتروژن‌ ها: تخم و برگ خردل پخته‌ نشده محتوی جزئی به‌نام «گواتروژن» هستند که می‌ توانند بر عملکرد غده‌ تیروئید تأثیر بگذارند. افرادی که از بیماری تیروئید رنج می‌‌ برند، باید برای خنثی‌ کردن این جزء قبل از مصرف خردل را بپزند.

اُگزالات: خردل دارای اگزالات است. اگزالات می‌ تواند در جذب کلسیم اختلال ایجاد کند. افرادی که دچار اختلالات مرتبط با اگزالات مانند سنگ کلیه هستند، نباید بیش‌ ازحد خردل مصرف کنند.