تسکین پسوریازیس با ژل (immunosuppressant) حاوی مواد ایمنی فرونشان
تسکین پسوریازیس با ژل (immunosuppressant) حاوی مواد ایمنی فرونشان

ژل (immunosuppressant) حاوی مواد ایمنی فرونشان است که علائم پسوریازیس را تسکین میدهد.

ژل (immunosuppressant) حاوی مواد ایمنی فرونشان است که علائم پسوریازیس را تسکین میدهد؛ مطالعات نشان میدهد یک ژل موضعی ساخته شده از liposphere ها حاوی مواد ایمنی فرونشان کورکومین و تاکرولیموس است که با نفوذ عمیق پوستی بهبود مشکل پوستی پسوریازیس را منجر می شود. این مطلب درباره مواد سازنده ژل liposphere، (تاکرولیموس و کورکومین) ترکیبی همکاری کننده در کنترل پسوریازیس بوده و در ژورنال Controlled Release منتشر شده است که توسط سایت درمانی پسوریازیس به فارسی ترجمه شده است.

اداره پسوریازیس با ترکیب تاکرولیموس و کورکومین:

پسوریازیس، یک اختلال خود ایمنی پوستی است که به طور قابل توجهی کیفیت زندگی بیمار را تحت تاثیر می گذارد. تاکرولیموس با مهار کردن پروتئینی به نام نورین که وظیفه آن فعال سازی و تکثیر سلول های کلیدی سیستم ایمنی ما (سلول های T) است، عمل میکند. با توجه به اثر سرکوب آن بر سیستم ایمنی بدن، تاکرولیموس به طور گسترده در درمان پسوریازیس، و همچنین در سایر اختلالات سیستم ایمنی بدن استفاده می شود.

تاکرولیموس تجاری به صورت پماد موضعی در دسترس است، اما دارو رسانی به لایه های عمیق پوست به واسطه کم و زیاد بودن متغیر جذب پوست مختل می شود.

کورکومین، یک ترکیب طبیعی تولید شده توسط گیاهان است، که گزارش شده است زمانی که به عنوان ژل استفاده می شود پتانسیل درمانی در پسوریازیس دارد. اثرات مفید کورکومین همچنین به عمل سرکوب سیستم ایمنی ارتباط پیدا میکند. با این حال، حلالیت کم و نفوذ اندک در پوست از موانع اصلی در دارورسانی موضعی است.

دراینجا، نویسندگان مقاله اثر ضد پسوریازیس تاکرولیموس و کورکومین را زمانیکه در فرمولاسیون ژل liposphere تعبیه و توزیع میشوند را بررسی کرده اند.

هدف اصلی از این مطالعه بررسی پتانسیل تاکرولیموس و کورکومین توزیع شده درژل liposphere در درمان پسوریازیس است. lipospheres  حاوی ترکیبی از تاکرولیموس و کورکومین است که با اندازه ذرات نزدیک به ۵۰ نانومتر (nm) تهیه شده است و جهت مصرف موضعی به صورت ژل یکپارچه (همگن) شده است.

تیم تحقیقاتی مشاهده کردند که  ژل liposphere  مبتنی بر تاکرولیموس و کورکومین از آزاد شدن کند هر دو دارو و رفتار لایه نازک آن (کاهش در ویسکوزیته با افزایش نیروی تنشی) که یک ویژگی نامطلوب فرمولاسیون ژل است را کاهش میدهد. همچنین محققان یک توزیع خوب پوستی در راستای نفوذ به لایه های پوستی را شناسایی کردند.

(ساختار ژل گونه دارو جهت توزیع خوب دارو کمک شایانی میکند و به عبارتی علت ژل بودن دارو را توجیه میکند)

آنها ژل liposphere  مبتنی بر تاکرولیموس و کورکومین را در یک مدل پلاک پسوریازیس آزمایش کردند و دریافتند که ژل liposphere ویژگی های پوست پسوریازیس را بسیار بهبود بخشیده است. در حقیقت، ژل ترکیبی liposphere  با کاهش سطح علائم التهابی پوست شامل TNF-α, IL-17 and IL-22 همراه بوده است.

این نتایج نشان میدهد که ژل ترکیبی liposphere کاربرد آسانی دارد، نفوذ عمیق تری نشان داده و منجر به آزاد شدن سریع داروها می شود. در نتیجه، این فرمولاسیون جدید liposphere  یک استراتژی بالقوه موثر در درمان پسوریازیس است. این مشاهدات فرض این که ژل liposphere شامل ترکیبی از تاکرولیموس و کورکومین می تواند یک استراتژی موثر برای درمان پسوریازیس باشد را تایید می کند.

Gel with Immunosuppressant Substances Relieves Psoriasis Symptoms, Study Shows

The study, “Tacrolimus and curcumin co-loaded liposphere gel: Synergistic combination towards management of psoriasis.” “Tacrolimus and curcumin co-loaded liposphere gel: Synergistic combination towards management of psoriasis,” was published in the Journal of Controlled Release.

Psoriasis, an autoimmune skin disorder, significantly affects patients’ quality of life. Tacrolimus acts by inhibiting a protein called calcineurin, which is involved in the activation and proliferation of key cells of our immune system, the T-cells. Due to its suppressive effect on the immune system, tacrolimus has been widely used in the treatment of psoriasis, as well as in other disorders of the immune system.

Tacrolimus is commercially available as a topical ointment, but the delivery of the drug to the deep skin layers has been hampered by low and highly variable skin absorption.

Curcumin, a natural compound produced by plants, has been reported to have a therapeutic potential in psoriasis when applied as a gel. The beneficial effects of curcumin have also been linked to an immunosuppression action. However, its poor solubility and poor skin penetration are the main obstacles to topical delivery.

Here, authors investigated the anti-psoriatic effectiveness of tacrolimus and curcumin when loaded and administered in a liposphere gel formulation. Lipospheres are a carrier surrounded by a lipid coating embedding its surface. Its size is in the nano scale and several of these types of nano-carrier systems have been used to co-deliver multiple drug molecules to their action site.

The main objective of this study was to evaluate the potential of tacrolimus and curcumin when co-loaded in liposphere gel to manage psoriasis. The lipospheres containing a combination of tacrolimus and curcumin were prepared with a particle size of nearly 50 nanometers (nm) and incorporated into a gel for topical application.

The team observed that the tacrolimus/curcumin-based liposphere gel showed slow release of both drugs, and shear thinning behavior (a decrease in viscosity with increased stress force), a desirable property of topical formulation. Researchers also detected a good dermal distribution as the topic penetrated into skin layers.

They tested the tacrolimus/curcumin-based liposphere gel in a psoriatic plaque model and observed that the liposphere gel improved psoriatic skin features. In fact, the combination liposphere gel was associated with reduced levels of inflammation markers, including TNF-α, IL-17 and IL-22.

These results show that the combination liposphere gel is easy to apply, shows deeper penetration, and has a slow release of drugs. As a result, this new liposphere formulation is a potentially effective strategy for the treatment of psoriasis.