جزئیات معافیت پزشکی سربازی پسوریازیس بخش۳ – بند۵
جزئیات معافیت پزشکی سربازی پسوریازیس بخش۳ – بند۵

آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) اصلاحی قانون خدمت وظیفه مصوب ۱۳۹۰ به تصویب هیات وزیران رسیده و از تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ اجرایی شده است. لازم به ذکر است در بخش۳ – بند۵ این آیین نامه به طور صریح از بیماری پوستی پسوریازیس به عنوان یکی […]

آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) اصلاحی قانون خدمت وظیفه مصوب ۱۳۹۰ به تصویب هیات وزیران رسیده و از تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ اجرایی شده است. لازم به ذکر است در بخش۳ – بند۵ این آیین نامه به طور صریح از بیماری پوستی پسوریازیس به عنوان یکی از بیماری های مورد تایید قانون وظیفه در معافیت پزشکی سربازان نام برده شده است.

آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان:

این آئین نامه در اجرای تبصره یك ماده ۳۹ قانون خدمت وظیفه عمومی در ۴۸ ماده و یك پیوست (۴۹ بندی مربوط به بیماریهای پدر مشمول) در سال ۱۳۸۰ در ستاد كل نیروهای مسلح بازنگری و به تصویب وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، كشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیده است و بعنوان جایگزین آئین نامه مصوب سال ۱۳۷۵ قابل اجرا است. این آیین نامه شامل ۱۷ بخش بوده و بخش سوم آن در مورد بیماری های پوست و بافت های زیر پوست بوده که در بند پنجم این بخش از بیماری پوستی پسوریازیس به عنوان یکی از بیماری های مورد تایید قانون در معافیت پزشکی سربازان نام برده شده است.

دسته بندی مشمولان از نظر سلامت:

در قانون خدمت وظیفه عمومی وضعیت پزشكی تمامی مشمولان مورد رسیدگی قرار می گیرد تا چنانچه در وضعیت سلامتی كامل قرار نداشته باشند متناسب با بیماری، به خدمت گرفته شده یا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شوند.

معافیت دائم:

خاص دارای بیماری شدید یا نقص عضو می باشند كه در صورت اعزام بخدمت مشكلاتی برای آنان یا یگانهای خدمتی بوجود می آید بنابراین از خدمت دوره ضرورت معاف می گردند،

معافیت موقت:

ی دیگر دارای بیماری می باشند لیكن بیماری آنان در حد معافیت دائم نبوده كه به این اشخاص معافیت موقت برای ادامه درمان داده می شود.

معاف از رزم:

سته سوم را مشمولانی دانست كه دارای بیماری خفیف هستند و مانعی برای اعزام بخدمت ندارند لیكن هنگام حضور در مراكز نظامی باید در امور غیر رزمی بكارگیری شوند كه در نتیجه در شمول معافیت از خدمات رزمی قرار می گیرند.

سالم:

دسته آخر نیز مشمولانی هستند كه دارای سلامت كامل جسمی و روحی می باشند كه به خدمت اعزام خواهند شد.

نکته:

مرجع انطباق بیماری مشمول با آئین نامه پزشکی و در نهایت قرار دادن وی در هر یك از گروه های مذكور، شورای پزشكی وظیفه عمومی است.

معافیت پزشکی پسوریازیس:

برای دریافت کارت معافیت پزشکی مشمولی که به پسوریازیس مبتلا است در دو مسیر می تواند تقاضای درخواست معافیت پزشکی کند:

قبل از اعزام به خدمت

در حین خدمت

۱) درخواست معافیت قبل از اعزام به خدمت:

مدارك مورد نیاز جهت ثبت درخواست معافیت پزشکی:

تکمیل برگ وضعیت مشمولان

تکمیل برگ معاینه اولیه مشمولان توسط پزشک معاین اولیه

تکمیل برگ واکسیناسیون

اصل و تصویر کارت ملی مشمول

اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکسدار مشمول

اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل

افتتاح حساب عابر بانک سپه

یک قطعه عکس رنگی ۴×۳ تمام رخ زمینه سفید مشمول

NewPicture130

مراحل معافیت پزشکی قبل از اعزام به خدمت:

مرحله اول) تایید بیماری توسط پزشك اولیه:

پزشک اول، وضعیت جسمی و روانی مشمولان را با لحاظ ماده (۲) این آیین نامه، مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در برگه معاینه اولیه که توسط سازمان تهیه می شود، درج و مهر و امضاء می نماید. این پزشک صرفا یک پزشک عمومی بوده و با دیدن ضایعات پسوریازیس یا گواهی های پزشکی و سابقه بیماری بدون هیچ مشکلی بیماری شما را در برگه مربوطه ثبت و مهر می کند.

NewPicture131

مرحله دوم) برسی بیماری توسط پزشک متخصص پوست وابسته به سازمان نظام وظیفه:

مهمترین و تاثیر گذارترین مرحله در نتیجه نهایی درخواست معافیت پزشکی مشمول همین مرحله بوده که بیمار توسط پزشک متخصص مورد تایید نظام وظیفه و وابسته به همان سازمان در درمانگاه خاص و یا حتی بیمارستان معاینه می شود. این مرحله از چند جهت بسیار مهم است اول از نظر تشخیص بیماری و تایید آن، دوم از نظر تعین شدت و درصد بیماری توسط پزشک مربوطه، و سوم از جهت اینکه نظر پزشک مربوطه در مرحله بعد در شورایی به رای گذاشته می شود که همه اعضای آن پزشکان عمومی بوده و تنها نظر پزشک متخصص مربوطه را اجرا می کنند.

نکات:

نظر پزشک مربوطه به طور محرمانه برای شورای پزشکی استان ارسال خواهد شد.

معمولا یک هفته بعد از معاینه شدن مشمول در این مرحله وضعیت مشمول در مرحله بعد یعنی مرحله سوم و شورای پزشکی مطرح می شود.

بهترین اظهار نظر پزشک متخصص نسبت به بیماری پسوریازیس درج وسعت درگیری بیشت از ۲۵ درصد ضایعات پسوریازیس در سطح بدن و تشخیص پسوریازیس در قسمت های مهم بدن مانند کف دست و پا و سر و صورت و کشاله های ران می باشد.

در صورت درج بیش از ۲۵ درصد ضایعات پسوریازیس از سوی پزشک متخصص قطعا مشمول معاف است و در شورای پزشکی کار به سلیقه و اما و اگر نخواد کشید.

وجود ضایعات در سر و صورت کف دست و پا و کشاله ها در روند معافیت پزشکی پسوریازیس بسیار مهمتر از ضایعات نقطه ای شکل و در سایر قسمت های بدن می باشد.

مرحله سوم) برسی وضعیت بیماری مشمول توسط شورای پزشكی وظیفه عمومی:

بعد از مرحله دوم و ارسال نامه وضعیت بیمار از سوی پزشک متخصص به شورای پزشکی، مشمول در شورای پزشکی حاضر شده و به صورت سرپایی و در مدت زمان بسیار کوتاه معاینه می شود.

نکات:

شورای پزشکی در خود سازمان نظام وظیفه استان تشکیل می شود و حضور مشمول برای اعلام نظر ضروری است.

در روز شورا مشمولین بسیار زیادی با بیماری های گوناگون برای شرکت در شورا حضور پیدا می کنند.

شورای پزشکی متشکل از سه پزشک عمومی بوده که یک نظامی هم به کار آن ها نظارت دارد.

ممکن است حتی یکی از پزشکان شورا در روز تشکیل شورا حاظر نباشد.

این شورا در حالت کلی تنها نظر پزشک متخصص پوست را تایید می کند.

بعد از معاینه نتیجه به مشمول اعلام نشده و پس از معاینه همه مشمولین نتایج شفاهی و در همان روز اعلام می شود.

بعد از اعلام نتیجه دو فرض مطرح است:

فرض اول: آقای ایکس معاف دائم:

باید به شما تبریک گفت، شما یکی از دشوارترین مراحل زندگی خود را پشت سر گذاشته اید و با خیال آسوده بعد از پرداخت مبلغ مندرجه در آیین نامه (حدود صد هزار تومان) تا نهایتا ۱۰ روز کارت معافیت پزشکی خود را دریافت می کنید.

فرض دوم: آقای ایکس معاف از رزم:

بدترین خبر ممکن، و احتمالا تضیغ حق قانونی شما…..به عبارت دیگر شما در رسیدن به کارت معافیت پزشکی راه بسیار طولانی تر و شاید سخت تری را دارید اما نه غیر ممکن.

نکات:

معاف از رزم بودن در دوره خدمت شما نه تنها امتیازی محسوب نمی شود بلکه موجب انگشت نما شدن و همچنین یک مرتبه درجه و حقوق کمتر برای شما خواهد شد. (جدا از تشدید و شعله ور شدن بیماری شما)

در پادگان ها هیچ تمایزی بین مشمولین معاف از رزم و سالم قائل نیستند و در مورد معاف از رزم ها همیشه به چشم افرادی که از کار می خواهند فرار کنند نگاه می کنند.

در پایان وقت اداری شورا، به شما اطلاع داده می شود در صورت اعتراض به نتیجه شورا با پرداخت مبلغی (حدودا سی هزار تومن) نسبت به ثبت اعتراض اقدام کنید.

در صورت اعتراض به رای شورای پزشکی شما شانس آن را دارید که موضوع پزشکی خود را در شورای عالی مطرح کنید.

تفاوت های شورای پزشکی عالی استان با شورای پزشکی:

در صورتی که مشمول در شورای پزشکی معاف از رزم و یا حتی سالم تشخیص داده شود با ثبت اعتراض وضعیت بیماری خود را در شورای عالی مطرح می کند.

در شورای عالی استان بر خلاف شورای پزشکی که تمامی اعضای آن پزشکان عمومی بودن در شورای عالی پزشکی سه پزشک متخصص (با تخصص گوناگون) حضور دارند.

مورد مهم دیگر حضور پزشک متخصص پوست وابسته سازمان نظام وظیفه (پزشک مرحله دوم بالا) در شورای عالی پزشکی است که حتی در این مرحله هم نظر او بسیار مهم و تاثیر گذار است.

برخلاف شورای پزشکی رای صادره از شورای عالی پزشکی غیر قابل تجدید نظر و فصل الخطاب است.

تشابهات شورای پزشکی و شورای عالی پزشکی تنها در عدم اعلام نتیجه در حضور مشمول و حضور یک نظامی برای نظارت بر جلسه شوراست.

بعد از اعلام رای شورای عالی پزشکی دو فرض مطرح است:

فرض اول: رای صادره مبنی بر معافیت دائم مشمول که در این مرحله برخلاف شورای پزشکی غالبا بعیدتر به نظر می رسد.

فرض دوم: رای صادره مبنی بر معاف از رزم بودن مشمول که در غالب موارد شورای عالی پزشکی رای شورای پزشکی را تکرار میکند. در این وضعیت شما باید به جای انتظار برای صدور کارت معافیت پزشکی منتظر اعلام تاریخ اعزام از سوی سازمان نظام وظیفه باشید.

نکته مهم: رای صادره از شورای عالی پزشکی قبل از اعزام به خدمت قابل اعتراض نبوده و مشمول می تواند در حین خدمت نسبت به درخواست معافیت پزشکی خود اصرار ورزد.

۲٫ درخواست معافیت پزشکی حین خدمت سربازی:

در این مسیر مشمول به خدمت اعزام شده و در حال حاظر سرباز است و از کلیه حقوق این دوره از زندگی خود برخوردار بوده که یا قبلا درخواست معافیت پزشکی داده و معاف از رزم است یا به کلی به تازگی می خواهد درخواست معافیت دهد که در هر دوحال فرقی نمی کند.

مرحله اول) مراجعه به بهداری پادگان:

پزشک پادگان پزشکی عمومی بوده و شما در صورت تصمیم به تقاضای معافیت پزشکی خود می توانید در زمان مناسب به او مراجعه کنید و او را در جریان وضعیت خود قرار دهید.

نکات:

در روز اول از حضور شما در پادگان دائم به معاف از رزم ها گوشزد می شود که به بهداری مراجعه نکنند چونکه به دروغ گفته می شود در صورت مراجعه و خروج آن ها از پادگان برای رسیدگی به روند معافیت پزشکی تجدید دوره و یا … می شوند.

هم تهدیدات و سخنرانی ها و هشدارها از سوی کادری ها برای ایجاد ترس از ثبت تقاضای مشمولین بیمار برای تقاضای معافیت بوده و الا هیچ ارزش واقعی و عملی ندارند.

شما در طول خدمت چه در دوره آموزشی و یا در یگان و چه در سپاه یا ارتش و یا نیروی انتظامی می توانید تقاضای معافیت خود را تنها برای یک بار ثبت کنید. (مگر در موارد خاص)

تقاضای معافیت از لحاظ نتیجه احتمالی آن در طول دوره آموزشی بسیار نتیجه بخشتر از تقاضای آن در یگان می باشد.

مرحله دوم) خروج از پادگان برای شرکت در کمیسیون پزشکی استان:

در صورت احراز بیماری و موافقت بهداری شما از روز موافقت پادگان را ترک می کنید و برای شرکت در کمیسیون پزشکی همان نیروی به کار گیرنده آماده می شوید.

نکات:

منظور از نیروی به کار گیرنده همان نیروی سپاه و یا ارتش بوده که هر کدام کمیسیون خاص خود را دارند و با کمیسیون سازمان نظام وظیفه قبل از خدمت متفاوت هستند.

سربازانی که در نیروی انتظامی (ناجا) خدمت می کنند برای طی کردن مراحل معافیت در حین خدمت همان مراحل بالا (قبل از خدمت) را در سازمان وظیفه عمومی دنبال می کنند.

سپاه و ارتش در مراکز استان ها کمسیون های خاص خود را دارند که مشمول با حضور در کمیسیون نیروی به کار گیرنده در شهر خود توسط سه پزشک عمومی معاینه می شود.

با در نظر گرفتن کمیسیون های خاص سپاه و ارتش می توان گفت روند گرفتن معافیت پزشکی در طول خدمت مقداری آسان تر است

در این قسمت و بعد از رای شورای پزشکی سپاه یا ارتش استان دو فرض مطرح است:

فرض اول: مشمول باز هم معاف از رزم تشخیص داده می شود که در این صورت باز هم به پادگان خود معرفی می شود و باید مشمول به خدمت خود بازگردد.

فرض دوم: مشمول معاف از رزم تشخیص داده نمی شود و برای تایید معافیت پزشکی به شورای عالی پزشکی سپاه (بیمارستان بقیه الله-کمیسیون عالی پزشکی سپاه) یا ارتش در تهران معرفی می شود. در کمیسیون عالی پزشکی سپاه یا ارتش (تهران) سه متخصص حضور دارند که در غالب موارد و بخصوص در مورد بیماری پوستی پسوریازیس نظر شورای پزشکی استان را تایید کرده و سرباز را معاف دائم از خدمت تشخیص می دهند.

NewPicture129

سرباز با ارائه صورت جلسه معافیت پزشکی خود به یگان به کار گیرنده و تسویه از پادگان به ناجا مراجعه کرده و تسویه حساب پادگان و مدارکه مربوطه را به سازمان وظیفه عمومی ناجا برای صدور کارت تحویل می دهد. ناجا غالبا و قانونا وظیفه دارد بعد از واریز تعرفه معافیت پزشکی از سوی مشمول کارت وی را صادر کند. اما در رابطه با بیماری پوستی پسوریازیس نکته بسیار ظریف و مهمی در این قسمت وجود داشته که در پایینتر به آن اشاره می کنیم.

تبریک شما با عبور از مشکلات فراوان معاف دائم از خدمت شده اید.

sdfsdf

نقش مشمول در دفاع از حق خود:

در رابطه با صدور کارت معافیت بیماری های پوستی و بخصوص بیماری پسوریازیس پزشکان کاملا سلیقه ای عمل کرده و غالبا چه در شورای پزشکی و چه در شورای عالی و حتی در پادگان ها سعی میکنند حق قانونی معافیت پزشکی بیماران پسوریازیس را ضایع کرده و بیماران را از دفاع از حقوق به حق خود دلسرد کنند. اما مشمولین می توانند با صبر و حوصله و اطلاع از حقوق خود در برابر این زیاده خواهی ها از حق قانونی خود کمال استفاده را برده و از تشدید بیماری خود در حین خدمت جلوگیری کنند.

نکته مهم: با توجه به وقت کم شما در کمسیون پزشکی یا نزد پزشک متخصص سعی کنید همه ضایعات بدن خود را سریعا نشان دهید و دائم مشکلات خود را بازگو کنید: مثلا خارش زیاد ضایعاتتان، پوسته ریزی شدید آن ها، نیاز شما به مصرف روزانه دارو، نیاز شما به استحمام روزانه، نیاز به رژیم غذایی، نیاز شما به دوری از استرس گردوخاک و تعریق که باعث تشدید بیماری در پادگان میشه، کراهت منظر ضایعات پسوریازیس و حتی فاصله گرفتن بقیه از بیماری به خاطر ترس از واگیری و …. که در نظر نهایی بسیار تاثیر گذار است.

نقش مدارک پزشکی بیماران در روند رسیدگی به معافیت:

در رابطه با همه بیماری ها حتی بیماری هایی که اثبات آنها به آزمایش های خاصی نیاز دارند پزشکان سازمان نظام وظیفه و شورای پزشکی و عالی به مدارک و گواهی های مشمولین که سابقه بیماری آن ها را نشان می دهد ترتیب اثر نداده (حتی به آن ها نگاه هم نمی کنند) و تنها به مشاهدات و نتایج آزمایش هایی که خود آن ها به مرکز مربوطه ارجاع داده اند توجه می کنند.

اما در هر صورت به بیماران پسوریازیس توصیه می شود همه مدارک پزشکی خود از جمله در مواردی که به دلیل بیماری بستری بوده اند یا تحت درمان نوردرمانی یا داروهای بیولوژیک قرار گرفته اند را در همه مراحل رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی به همراه داشته باشن و به آن استناد کنند.

نقش تشدید بیماری در قطعیت معافیت پزشکی:

در مواردی که ضایعات پوستی بیمار پسوریازیس فروکش کرده است و در حال افاقه است (زیر ۲۵ درصد) قطعا با حضور در کمیسیون پزشکی و به احتمال زیاد معاف از خدمت تشخیص داده نمی شود. بعضی از مشمولین برای اینکه آسوده خاطر از نتیجه کمیسیون در آن شرکت کنند، در زمانی پیگیر معافیت پزشکی خود می شوند که بیماری آنها به اندازه لازم شعله ور شده و یا حتی خود نسبت به تشدید آن (عدم رعایت بعضی از عوامل تشدید بیماری و بسیاری از راه های دیگر) اقدام کرده اند.

در هر حال نسبت به روش های تشدید بیماری و آسان شدن مراحل معافیت باید در نظر داشت (نکته مهم و ظریف بالا) در صورتی که مشمول به سربازی اعزام شده است و بعدا موفق شده از طریق شورای عالی نیروی به کارگیرنده خود صورتجلسه معافیت پزشکی را در وضعیت تشدید بیماری خود بگیرد هر چند قانونا معاف است اما باید وضعیت بیماری خود را تا هنگامی که به ناجا مراجعه نکرده حفظ کند چونکه بیماری پوستی پسوریازیس جز بیماری های مشهود بوده و یک نظامی هم می تواند وضعیت عادی پوست را از وضعیت بیماری آن تشخیص دهد. در غیر این صورت ممکن است ناجا از دادن کارت معافیت پزشکی امتناع کند و مشکلات جدیدی بر سر راه مشمول قرار گیرد.

نقش تحصیلات در اعطای معافیت پزشکی:

در رابطه با تحصیلات مشمول در حین تقاضای معافیت پزشکی می توان گفت، این مورد بعد از نظر پزشک متخصص پوست دومین مورد مهم در زمینه کسب معافیت دائم یا معاف از رزمی است. متاسفانه در زمینه بیماری پوستی پسوریازیس افرادی که مقطع تحصیلاتی آنها دیپلم به بالا می باشد در گرفتن کارت معافیت پزشکی مشکلات بیشتری دارند و در اغلب موارد پزشکان به دادن معافیت از رزم اکتفا می کنند. اما افراد تحصیل نکرده با راحتی بیشتر در گرفتن معافیت پزشکی روبه رو هستند.

آیا معافیت پزشکی پسوریازیس منع استخدامی دارد؟

خیر، طبق قانون به هیچ عنوان. تنها افرادی که مشکل اعصاب و روان دارند یا به عبارت ساده دیوانه و شیرین عقل هستند محدودیت های اجتماعی داشته و به این افراد کارت قرمز داده می شود. که این کارت قرمز است که محدودیت هایی را برای آنها نظیر: گرفتن گواهی نامه رانندگی، منع خروج از کشور، و انتقال سند یا منع استخدامی و …. ایجاد می کند. اما بخش معافیت پزشکی پوست برای افرادی است که مثل شما پسوریازیس یا سایر بیماری ها مانند اگزما دارند. این افراد هیچ مشکلی برای استخدام مخصوصا در کارهای عمرانی و تحصیلی خود نخواهند داشت. فقط طبق قوانین خاص در نیروهای مسلح اگر فردی قصد استخدامی داشته باشد (مثلا توی نیروی انتظامی) معافیت پزشکی مانع خواهد بود. اما برای کار های دیگر که بستگی به مدارک تحصیلی، دانش و علم شما دارد کارت معافیت پزشگی مانعی به حساب نمی آید. به عبارت دیگر کسی کاری نداره که شما قبلا چرا پسوریازیس داشته اید یا نداشته اید.

عدم امکان درخواست معافیت پزشکی در حین تحصیل:

در ماده ۱۰ آیین نامه آمده است: رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولانی که برابر قانون و آیین‌ نامه اجرایی مربوط، به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌ نمایند، پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد، مگر در خصوص نقص عضو یا بیماری‌ هایی که بر اساس ضوابط این آیین‌نامه و پیوست آن، مقطع تحصیلی در آن اثر نداشته باشد. بنابراین برای بیماران پوستی پسوریازیس در حین تحصیل امکان ثبت تقاضای این کارت وجود ندارد.

معافیت پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور:

همچنین طبق ماده ۱۱ این آیین نامه مشمولان مقیم خارج از کشور که درخواست رسیدگی به وضعیت معافیت پزشکی دارند، از طریق نمایندگی کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود یا نزدیکترین نمایندگی تعیین‌ شده، به پزشک معتمد معرفی می‌شوند.