درمان پسوریازیس ناخن با فلورواوراسیل موضعی
درمان پسوریازیس ناخن با فلورواوراسیل موضعی

فلورواوراسیل (Fluorouracil) به صورت کرم ۱ و ۵ درصد، لوسیون ۱، ۲ و ۵ درصد در درمان پسوریازیس ناخن مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور با مقدار کافی کرم یا لوسیون روزی ۲ بار روی ضایعات را پوشش می دهند و این درمان را به مدت ۳ تا ۴ هفته ادامه می دهند.

فلورواوراسیل (Fluorouracil) به صورت کرم ۱ و ۵ درصد، لوسیون ۱، ۲ و ۵ درصد در درمان پسوریازیس ناخن مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور با مقدار کافی کرم یا لوسیون روزی ۲ بار روی ضایعات را پوشش می دهند و این درمان را به مدت ۳ تا ۴ هفته ادامه می دهند.

fdjk,dsfdzfg

مکانیسم اثر فلورواوراسیل:

فلوئورواوراسیل آنالوگ پیریمیدین است. در چرخه سلولی به طور اختصاصی در فاز Sتقسیم سلولی موثر است و با تبدیل به متابولیت فعال در بافتها باعث مهار ساخت DNA و RNA می شود.

درمان پسوریازیس ناخن با فلورواوراسیل موضعی:

معمولا برای پسوریازیس ناخن از فرآورده های ۲ و ۵ درصد روی دست ها مورد استفاده قرار می گیرند. فلورواوراسیل موضعی از طریق مداخله در سنتز DNA و تا حدودی RNA عمل میکند و معمولا به صورت منوتراپی در درمان ضایعات وسیع و تحت بالینی مورد استفاده قرار میگیرد. به طوری که اشاره شد برای ریشه کن کردن ضایعات، دارو روزی ۲ بار به مدت ۳ تا ۴ هفته روی ضایعات مالیده میشوند که ممکن است پاسخ التهابی و سوزش همراه با دردناک ایجاد کند که برای تخفیف این عارضه میتوان از استروئیدهای موضعی استفاده نمود.

در صورت تماس با آفتاب مستقیم به دنبال مصرف دارو، درد و ناراحتی حاصله از درمان بیشتر می شود و باید از آن اجتناب نمود. در بیمارانی که درمان را تحمل میکنند بالای ۹۳ درصد بهبودی گزارش شده است.

کاربردهای دیگر:

  • فلوئورواوراسیل در درمان کراتوز چندگانه ناشی از نور خورشید و کارسینوم پوست
  • درمان التهاب لب ناشی از نور خورشید
  • لکوپنی مخاطی
  • درماتیت ناشی از پرتو درمانی
  • بیماری بوئن و اریتروپلازی کوئیرات نیز مصرف شده است.

منع مصرف فلورواوراسیل:

مصرف این دارو در بارداری اکیدا ممنوع است و جزء داروهای گروه X طبقه بندی می شود و ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

عوارض جانبی فلورواوراسیل:

اسهال، ازوفاگوفارنژیت، کاهش گلبول های سفید یا عفونت، استئوماتیت اولسراتیو، درماتیت و زخم گوارشی از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع فلوئورواوراسیل می باشند.
واکنش های التهابی یا حساسیتی، سوزش، درماتیت تماسی، افزایش حساسیت پوست به نور، خارش، ترشح، درد یا حساس شدن موضع به لمس از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع بعد از مصرف شکل دارویی کرم می باشند.