رفع درد، خشکی و سفتی مفاصل ناشی از آرتریت پسوریاتیک با كپسول فيتوآرتريت
رفع درد، خشکی و سفتی مفاصل ناشی از آرتریت پسوریاتیک با كپسول فيتوآرتريت

كپسول فيتوآرتريت (Phytoarthrit Capsule) دارای خاصیت آنتی اکسیدان بوده و می تواند خشکی صبحگاهی مفاصل را بهبود بخشیده و درد آن را کاهش دهد. اثر ضد التهابی فيتوآرتريت با اثر ضد التهابی داروهای استروئیدی و غیر استروئیدی با فنیل بوتازون قابل مقایسه است. این دارو با مهار سنتز پروستاگلاندین های التهابی، اثر ضد التهابی خود را آشکار می سازد.

كپسول فيتوآرتريت (Phytoarthrit Capsule) دارای خاصیت آنتی اکسیدان بوده و می تواند خشکی صبحگاهی مفاصل را بهبود بخشیده و درد آن را کاهش دهد. اثر ضد التهابی فيتوآرتريت با اثر ضد التهابی داروهای استروئیدی و غیر استروئیدی با فنیل بوتازون قابل مقایسه است. این دارو با مهار سنتز پروستاگلاندین های التهابی، اثر ضد التهابی خود را آشکار می سازد.

fdjk,dsfdzfg

اجزای فرآورده:

در هر کپسول فیتوآرتریت، عصاره خشک زرد چوبه ۱۵۷/۵ میلی گرم، کندر ۱۵۰ میلی گرم، عصاره خشک زنجبیل ۱۵۰ میلی گرم و عصاره گیاه پنجه گربه (Cats claw) ۵۰ میلی گرم موجود است.

  • زرد چوبه: روغن های فرار (۵/۵%-۱/۳%) مانند مونوترپنها، سزکوئی ترین ها و استراسیدهای چرب حاوی سزکویی ترین مانند تومرون، آرتومزون، زینجیبرن، مواد رنگی کورکومین، دس متوکسی کورکومین و بیس دس متوکسی کورکومین.
  • زنجبیل: روغن های فرار ۳%- ۲/۵% مواد زرینی، کتون های فنولی غیر فرار، جینجرول ها، زین جی برن، زین جی برول، برنئول، سینئول و فلاندن درن.
  • کندر: حاوی ۶۰% صمغ و ۹% -۵% روغن فرار و ترکیبات ترپنوئید اسید بوزولیک و اسید آلفا بوزولیک می باشد.
  • پنجه گربه (Cat’s claw): حاوی آلکالوئیدهای پنتاسیکلیک اکسین دل (ایزوپترویترویودین Isopteropodine، پترویودین، Ptropodine، آلدالوئیدز Aldaloides، میترافیلین، رینکوفیلین و گلیکوزیدهای اسید کینویک) می باشد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

۱- زردچوبه در بیماران با سابقه سنگ صفرا و مبتلا به زخم معده نباید با دوزهای بالا مصرف شود.

۲- مطالعات نشان می دهد که زنجبیل و گیاه پنجه گربه بر تجمع پلاکتی اثر متقابل داشته و مانع ایجاد لخته خونی می شود. بنابراین با ترکیبات ضد انعقاد مانند آسپرین، هپارین و وارفارین (کومادین) نباید همزمان مصرف شود.

۳- به علت اثر کاهنده گلوکز خون دربیماران دیابتی که مصرف داروهای کاهنده قند خون دارند باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی:

مصرف مستمر زرد چوبه می تواند موجب تحریک دستگاه گوارش شود. در افراد حساس ممکن است موجب بروز بثورات جلدی، اسهال و سوزش سر قلب شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف کپسول فیتوآرتریت در خانم های باردار و شیرده مجاز نمی باشد.

موارد مصرف:

کاهش درد در مفاصل.

مقدار مصرف:

۲باردرروز هرنوبت۱ کپسول فیتوآرتریت با کمی آب بعد از غذا میل شود.