سولفاسالازین داروئی برای درمان آرتریت پسوریاتیک
سولفاسالازین داروئی برای درمان آرتریت پسوریاتیک

سولفاسالازین (Sulfasalazine) داروئی است که برای درمان آرتریت روماتوئید، آرتریت پسوریاتیک آرتریت روماتوئید کودکان، بیماری کرون و کولیت اولسرو (بیماری های التهابی روده) بکار می رود.

سولفاسالازین (Sulfasalazine) داروئی است که برای درمان آرتریت روماتوئید، آرتریت پسوریاتیک آرتریت روماتوئید کودکان، بیماری کرون و کولیت اولسرو (بیماری های التهابی روده) بکار می رود.

سولفاسالازین چیست؟

این دارو از دو قسمت تشکیل شده است: قسمتی که شبیه آسپیرین بوده (۵-آمینوسالیسیالت) و اثرات ضد التهابی دارد و قسمت دوم که حاوی سولفور بوده (سولفاپیریدین) که اثرات آنتی بیوتیکی دارد.

مکانیسم تاثیر سولفاسالازین در بیماری های روماتیسمی کامل شناخته شده نیست ولی بنظر میرسد هم اثرات ضد التهابی دارد و هم اینکه قسمت سولفاپیریدین، فعالیت سیستم ایمنی بدن را کاهش می دهد. در بیماری آرتریت روماتوئید، این اثرات موجب کاهش التهاب در مفاصل شده، درد و ورم را کم می کند.

و هم چنین آسیب های مفصلی را محدود کرده و در دراز مدت معلولیت ناشی از بیماری را کاهش می دهد. با توجه به اثر این دارو بر آسیب های مفصلی، سولفاسالازین جزو داروهای ضد روماتیسمی تغییر دهنده سیر بیماری (DMARDS(Drugs Antirheumatic Modifying Disease یا داروهای
زمینه ای محسوب می شود.

در بیماران مبتلا به بیماری های التهابی روده داروئی بنام آساکول (Asacol) بجای سولفاسالازین مصرف می شود. این دارو فقط حاوی قسمت سالیسیالتی سولفاسالازین است و چون قسمت دوم (سولفاپیریدین) را ندارد نمی توان آن را بجای سولفاسالازین در درمان بیماری های روماتیسمی مانند آرتریت روماتوئید مصرف کرد.

سولفاسالازین:

حدود ۵۵ درصد بیمارانی که برای بیماری های روماتیسمی با سولفاسالازین درمان می شوند، به آن جواب می دهند. سولفاسالازین بالفاصله تاثیر نمی کند واثرات آن حدود ۶ تا ۲۱ هفته بعد از شروع درمان ظاهر می شود. اگر سولفاسالازین چندهفته بعد ازشروع درمان قطع شود، ممکن است عالئم بیماری شدیدتر شود. در صورتی که سولفاسالازین موثر واقع شود و عوارضی ایجاد نکند، مصرف آن مدت های طولانی ادامه می یابد.

طرز مصرف سولفاسالازین:

سولفاسالازین به صورت قرص های معمولی و قرص های روکش دار وجود دارند. قرص های روکش دار در روده باز می شوند و عوارض گوارشی کمتری دارند. این قرص ها به همراه یا بعد از غذا و با یک لیوان آب خورده می شوند و نباید قرص ها را شکست و یا جوید. معموال مقدار الزم دارو دو بار در روز مصرف می شود ولی می توان همه قرص ها را در یک نوبت هم مصرف کرد.

درمان با سولفاسالازین معموال با یک قرص ۵۵۵ میلی گرمی یک تا دو بار در روز شروع می شود و تعداد قرص ها بعد از یک هفته اضافه می شود. بعد از این که دارو باندازه کافی موثر واقع شد، معموال درمان با یک تا دو قرص دو بار در روز ادامه می یابد. مقدار مصرف سولفاسالازین در بچه ها ۵۵ میلی گرم بازای هرکیلوگرم وزن بدن در روز محاسبه می شود.

سولفاسالازین را می توان به همراه سایر داروها مانند داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی، استامینوفن، استروئیدها، داروهای زمینه ای دیگر مانند متوترکسات، کلروکین و هیدروکسی کلروکین مصرف کرد.

عوارض جانبی سولفاسالازین:

در صورت بروز عوارض زیر، آن ها را به پزشک خود اطالع دهید. کم کردن مقدار دارو ممکن است بعضی عوارض را از بین ببرد.

عوارض شایع سولفاسالازین:

کاهش وزن و تهوع، برگشت غذا از معده به مری، اسهال و درد شکم، تغییر رنگ ادرار و عرق، سردرد یا سرگیجه خفیف، حساسیت پوستی و زخم دهان، تب داروئی

حاملگی و شیر دادن:

سولفاسالازین در دوران حاملگی و شیردادن استفاده شده و بی خطر بوده است.