مصرف موضعی کانابینوئیدها برای طیفی از بیماری‌ ها منجمله پسوریازیس
مصرف موضعی کانابینوئیدها برای طیفی از بیماری‌ ها منجمله پسوریازیس

کانابینوئیدها (یک کلاس مواد شیمیایی که در حشیش وجود دارد) می‌تواند به عنوان یک داروی موضعی برای طیفی از بیماری‌ های پوستی شامل پسوریازیس، خارش شدید، درماتیت اتوپیک و درماتیت تماسی مفید باشد.

کانابینوئیدها (یک کلاس مواد شیمیایی که در حشیش وجود دارد) می‌تواند به عنوان یک داروی موضعی برای طیفی از بیماری‌ های پوستی شامل پسوریازیس، خارش شدید، درماتیت اتوپیک و درماتیت تماسی مفید باشد. این جمع‌بندی یک مرور تازه از سوی پژوهشگران دانشگاه کُلورادو است. تیم مزبور همچنین وجود ارتباطی میان تزریق تتراهیدروکانابینول (THC) – ترکیب مادة روان‌گردان موجود در حشیش – و کاهش رشد تومور در موش‌های مبتلا به ملانوم (کُشنده‌ترین شکل سرطان پوست) را ثبت کرده ‌است.

مطالعه دکتر روبرت دلاواله استادیار درماتولوژی در دانشکدة پزشکی دانشگاه کلورادو:

نویسندة ارشد مطالعه دکتر روبرت دلاواله استادیار درماتولوژی در دانشکدة پزشکی دانشگاه کلورادو اخیراً یافته‌های مطالعه را در نشریة آکادمی درماتولوژی آمریکا” منتشر کرده است.

در ایالات متحد آمریکا حشیش به شکل روزافزون برای استفاده در موارد پزشکی شامل درمان تهوع، درد، و التهاب، قانونی‌ می‌ شود. تعدادی از مطالعات نیز در این مورد تحقیق کرده‌اند که ترکیبات فعال حشیش – که به نام کانابینوئیدها شناخته می‌شوند – ممکن است در زمینة درمان اختلالات پوستی نویدبخش باشند. برای تحقیق خود دکتر دلاواله و همکارانش شواهد موجود در پیوند با این موضوع را مرور کردند.

ویژگی‌های ضد التهابی کانابینوئیدها می‌تواند فواید آنها برای پوست را توضیح دهد. بر مبنای نظر محققان، متون فعلی عنوان می‌ کنند که کانابینوئید می‌تواند درمان مؤثری برای طیفی از اختلالات پوستی، مشخصاً خارش شدید، اختلالی که با خارش شدید مشخص می‌شود، باشد.

برای مثال تیم تحقیق به مطالعه‌ای اشاره می‌کند که در آن ۲۱ فرد بزرگسال دچار خارش شدید به مدت ۳ هفته روزانه دو بار از کرم کانابینوئید استفاده کردند. هشت نفر از این افراد در نتیجة این روش درمانی شاهد محو کامل خارش شدید در خود بودند.

مطالعات دیگری عنوان کرده‌اند که کانابینوئیدها می‌توانند در درمان ملانوم نیز مؤثر باشند. تیم تحقیق به مطالعاتی که کاهش رشد تومور در ملانوم را با تزریق THC در مدل‌های موشی شناسایی کرده‌اند، استناد می‌کند.

ترکیبات ضد التهابی کانابینوئیدها:

محققان همچنین به مطالعاتی اشاره می‌کنند که نشان داده‌اند THC التهاب را در موش‌ها کاهش داده است، که این نکته را خاطرنشان می‌کند که فواید سلامت پوست کانابینوئیدها می‌تواند به ترکیبات ضد التهابی آنها مرتبط باشد.

دکتر دلاواله هشدار می‌دهد که اکثر مطالعات مورد مراجعه در این مرور از نوع مدل‌های حیوانی بوده‌اند، و آزمون‌های بالینی در مقیاس بزرگ برای ارزیابی ایمنی و قابلیت کانابینوئیدهای موضعی برای بیماری‌های پوستی در انسان هنوز باید انجام شود.

در هر حال دکتر دلاواله می‌نویسد، شواهد فعلی نشان می‌دهند که بیماران دچار بیماری‌های پوستی که به درمان‌های مرسوم جواب نمی‌دهند ممکن است از درمان‌ با کانابینوئید موضعی سود ببرند.

دکتر دلاواله می‌گوید: “این بیماری‌ها مشکلات زیادی برای مردم ایجاد می‌کنند و تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی آنها دارند. این داروها هم‌اکنون در بازار اینترنتی در دسترس هستند و ما نیاز داریم که متخصصان پوست و بیماران را در مورد کاربردهای بالقوة آنها آموزش دهیم.”

هانر وایتمن
ترجمة محمدقاسم رافعی

Source:
medicalnewstoday.com
Topical cannabinoids may help to treat skin diseases
Written by Honor Whiteman
Published: 18 April 2017