کاهش خارش در پسوریازیس خفیف و متوسط با Serlopitant
کاهش خارش در پسوریازیس خفیف و متوسط با Serlopitant

سرولوپیتانت باعث کاهش خارش در پسوریازیس خفیف و متوسط ​​می شود. محققان گفتند: “Serlopitant به طور قابل توجهی خارش همراه با پسوریازیس خفیف تا متوسط ​​را کاهش می دهد، و سرلوپیتانت برای این جمعیت بیمار پشتیبانی خوبی است.” Serlopitant چیست؟ Serlopitant دارویی است که به عنوان آنتاگونیست گیرنده NK1 عمل می کند. در حال حاضر […]

سرولوپیتانت باعث کاهش خارش در پسوریازیس خفیف و متوسط ​​می شود. محققان گفتند: “Serlopitant به طور قابل توجهی خارش همراه با پسوریازیس خفیف تا متوسط ​​را کاهش می دهد، و سرلوپیتانت برای این جمعیت بیمار پشتیبانی خوبی است.”

Serlopitant چیست؟

Serlopitant دارویی است که به عنوان آنتاگونیست گیرنده NK1 عمل می کند. در حال حاضر سرلوپیتانت برای آزمایش خارش مزمن (خارش) در حال انجام آزمایشات بالینی است.

طبق یک مطالعه: کاهش خارش در پسوریازیس خفیف و متوسط با Serlopitant:

طبق یک مطالعه، رژیم روزانه سرولوپیتان خوراکی با کاهش چشمگیر خارش در یک گروه کوچک از بیماران مبتلا به پسوریازیس خفیف تا متوسط ​​همراه بود.

دیوید پاریسر، دکتر بخش پوست از دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی شرقی ویرجینیا و تحقیقات بالینی ویرجینیا در نورفولک، و همکارانش نوشتند: “خارش، یک علامت شایع پسوریازیس، بر کیفیت زندگی تأثیر منفی می گذارد.” “با این وجود، درمان پوست ضایعه به طور مداوم خارش پسوریازیس را کاهش نمی دهد.”

آزمایش مرحله ۲ شامل ۲۰۴ بیمار به طور کلی، با ۱۰۲ شرکت کننده دوز ۵ میلی گرم از آنتاگونیست گیرنده نوروکینین ۱ گیرنده نوروکینین ۱ (منلو درمانی) و ۱۰۲ گروه دارونما به مدت ۸ هفته اختصاص داده شد.

شرکت کنندگان پسوریازیس پلاک دادشتند. که حداقل ۶ ماه ۱۰٪ یا کمتر از سطح بدن آنها، حداقل ۴ هفته خارش به مدت ۴ هفته و مقیاس رتبه بندی عددی بدترین خارش (WI-NRS) را در غربالگری پایه ۷ یا بیشتر داشته باشد. این گروه ۸۵٫۲٪ سفیدی، ۵۴٫۲٪ زن و میانگین سنی ۴۷/۵ سال داشتند.

بیماران در بازوی سرولوتیان میانگین نمره WI-NRS پایه اولیه ۸٫۳ در مقایسه با ۸٫۱ در بازوی دارونما داشتند. نرخ پاسخ ۴ نقطه ای که توسط WI-NRS در ۸ هفته ارزیابی شده است به عنوان نقطه پایانی اصلی خدمت می کند.

یافته های دیگر نشان داد که تفاوت بین بازوهای سرولوتی و پلاسبو، در مقیاس پاسخگر ۴ نقطه ای که در مشخصات دموگرافیک و پایه انجام شده است، ارزیابی می شود.

محققان اندازه کوچک نمونه و محرومیت از بیماران مبتلا به بیماری شدید را محدودیتهای آنالیز دانستند. محققان گفتند: “Serlopitant به طور قابل توجهی خارش همراه با پسوریازیس خفیف تا متوسط ​​را کاهش می دهد، و از ادامه رشد سرلوپیتانت برای این جمعیت بیمار پشتیبانی می کند.”