شنبه, ۰۳ فروردین ۱۳۹۸
»   اخبار عمومی پسوریازیس, اطلاعات عمومی پسوریازیس  »   اگر به پسوریازیس مبتلا هستید قبل از عقد موضوع را بگویید
7,814 بازدید
۳ اسفند ۱۳۹۴ , ساعت ۱۸:۲۵

اگر به پسوریازیس مبتلا هستید قبل از عقد موضوع را بگویید

برخلاف سایر قراردادها در عقد نکاح طرفین یا یکی از آنها نمی توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند. به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار و دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای آن را دارد، اما قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می گیرد به طور صریح و مشخص موارد فسخ نکاح را معین کرده است. این موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانونی بوده که بیماری پوستی پسوریازیس می تواند یکی از مصداق های تبصره ماده (۱۱۳۰) باشد. طبق این تبصره هر عارضه صعب العلاجی که زندگی مشترک را مختل نماید، و با درخواست طرفین توسط دادگاه احراز شود دادگاه می تواند با در نظر گرفتن جهات موضوع حکم طلاق صادر نماید.

gfhfghdf

تفاوت های حقوقی فسخ و طلاق:

فسخ نکاح یکی از موارد انحلال نکاح است که تفاوت‌ هایی با طلاق دارد:

 1. طلاق عمل حقوقی که انجام آن منوط به تشریفات خاص است، مثل اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) ولی فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام میپذیرد. (ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی)
 2. طلاق در صورتی درست است که شرایط خاص در زن موجود باشد ولی به موجب ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست. به عنوان مثال فسخ نکاح در دوران عادت زنانگی و نفاس زن ممکن است. در حالی که طلاق زن در این دوران درست نیست. (ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی)
 3. پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفته شده ولی فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.
 4. طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی موارد فسخ نکاح در دائم و منقطع یکسان است. (مواد ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ قانون مدنی)
 5. طلاق عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است که به وسیله شوهر یا نماینده قانونی او (دادگاه) انجام می شود در حالی که فسخ ممکن است به وسیله شوهر یا زن واقع شود.
 6. در طلاق رجعی شوهر میتواند در زمان عده به نکاح رجوع کند، اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد و تشکیل دوباره خانواده جز با نکاح جدید ممکن نیست.
 7. در صورتی که مرد پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است (ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی) ولی هرگاه عقد نکاح به جهتی قبل از نزدیکی فسخ شود، زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که زن مستحق نصف مهریه است.
 8. فسخ نکاح هر چند بار که بین زن و مرد اتفاق افتد ایجاد حرمت نمیکند.

با این اوصاف هم فسخ نکاح و هم نکاح موجب انحلال عقد نکاح شده و از نظر عده زن بعد از انحلال تفاوتی با هم ندارند. گفتنی است که خیار فسخ (اختیار برهم زدن نکاح) فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع و به محض آن به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار (اختیار فسخ) او ساقط می شود، به شرط آنکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.

تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است (ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی) همچنین خیار فسخ قابل اسقاط است اما به ارث منتقل نمیشود (ماده ۴۴۸ قانون مدنی) چرا که در اثر موت نکاح منحل میشود و دیگر موردی برای فسخ آن یا به ارث رسیدن حق فسخ باقی نمیماند. فسخ نکاح نیاز به رضایت طرفین ندارد و کسی که حق فسخ دارد میتواند یک طرفه آن را انجام دهد. فسخ کننده باید بالغ، عاقل و رشید باشد.

عیوب قانونی فسخ:

عیوب موجب حق فسخ دو قسم است:

۱) عیوب مختص مرد:

عیوب مختص مرد در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن:

 • هرگاه مرد به دلیل عارضه‌ای ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد قانون به زن حق می دهد که ازدواج را برهم بزند.
 • عنن به شرط آنکه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم، رفع نشود.
 • خصاء که عارضه مربوط به اخته شدن مرد را گویند، عنن در صورتی زن را صاحب حق برای فسخ میکند که پیش از نکاح حادث شده و زن نیز به آن جاهل باشد و مانع از ایفای وظیفه زناشویی شود.
 • مقطوع بودن آلت تناسلی

۲) عیوب مختص زن:

طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی عبارتند از:

 • قرن
 • جذام
 • برص
 • افضاء
 • زمین‌گیری
 • نابینایی از دو چشم

نکته مهم: این عیوب در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد میکند که هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج کرده باشد. (مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۶ قانون مدنی)

۳) عیوب مشترک میان زن و مرد:

این مورد بدین معناست که چنانچه در هر یک از زوجین جنون عارض شود موجب حق فسخ برای طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتب بر آن هر یک متفاوت است، ولی تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ میشود.

تبصره ماده ۱۱۳۰:

لازم به ذکر است مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۹ تیر سال ۸۱ با الحاق تبصره ای به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به احصای مصادیق عسر و حرج پرداخته است که یکی از آن موارد، ابتلای زوجین به بیماری های صعب العلاج و … که زندگی خانوادگی را مختل کند. عسر و حجر موضوع این ماده عبارت است از بوجود امدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجین با مشقت همراه ساخته و تحمل ان مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حجر محسوب می گردد:

 1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در یک مدت یکسال بدون عذر موجه.
 2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترکان در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. درصورتی که زوج به تعهد خویش عمل ننماید یا پس از ترک مجدا به مصرف مواد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
 3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
 4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
 5. ابتلاء زوجین به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج دراین ماده مانع از ان نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حجر زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

پسوریازیس و ازدواج:

براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد هر زمان که بخواهد بدون هیچ دلیلی می تواند همسرش را به شرط پرداخت تمام حق و حقوقش طلاق دهد. اما زمانی استناد به فسخ می کند که بدون دادن حق و حقوق زن بتواند از او جدا شود. در این صورت حتی اگر موضوع قبل از ازدواج هم با او در میان گذاشته شود منکر آن گردد! در هر صورت به بیماران پسوریازیس توصیه می شود برای جلوگیری از مشکلات احتمالی آینده در ضمن عقد و در قسمت صحت و سلامت طرفین عقد موضوع را درج کنید.

در صورتی که یکی از زوجین قبل از ازدواج مبتلا به بیماری صعب العلاج شده باشد اگر زوجین از آن مطلع باشد که حق طلاق منتفی اعلام می شود و اگر مطلع نباشند تدلیس (فریب در ازدواج) به حساب می آید و حق فسخ نکاح ایجاد می شود.

اما نکته مهم اینکه اگر خانم یا آقایی بیماری پسوریازیس را از طرف مقابل پنهان کند، برای طرف او حق فسخ وجود دارد؛ آن هم فسخی که طبق قانون (ماده ۱۱۳۱)، فوریت دارد. یعنی اگر کسی بلافاصله بعد از اینکه متوجه بیماری همسرش می شود، برای فسخ نکاح باید اقدام کند که اگر اقدام نکند، این حق و اختیار او از بین می رود. البته به شرطی که از لزوم فوریت فسخ اطلاع داشته باشد. تشخیص این موضوع که امکان و اختیار فسخ تا چه زمانی است به عرف و عادت بستگی دارد.

مطالب مرتبط با این نوشته

به گزارش خبرگذاری صداوسیما یک روش درمانی جدید با نام ازون تراپی از روش های متفاوتی نسبت به روش های دیگر درمان بیماری پوستی پسوریازیس که در گذشته استفاده میشده است استفاده می ‌کند. روش درمانی پسوریازیس به وسیله ازون...
داروی کالسیپوتریول (Calcipotriol) دارویی است که به منظور درمان پسوریازیس که یک بیماری ژنتیکی است و با اختلال در تولید سلول های لایه ی خارجی پوست مشخص می شود مورد استفاده قرار می گیرد. اشکال دارو: پماد کرم موضعی مقدار مصرف دارو: مصرف...
فلورواوراسیل (Fluorouracil) به صورت کرم ۱ و ۵ درصد، لوسیون ۱، ۲ و ۵ درصد در درمان پسوریازیس ناخن مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور با مقدار کافی کرم یا لوسیون روزی ۲ بار روی ضایعات را پوشش...
شامپوی لینولا (LINOLA - Shampoo 200ML) برای شستشوی ملایم پوست سر و موی خشک و یا مستعد به اگزما و پسوریازیس تولید شده است. این محصول حاوی لینولئیک اسید و سایر عوامل طبیعی بوده و با بوجود آوردن رطوبت از...

19 دیدگاه برای اگر به پسوریازیس مبتلا هستید قبل از عقد موضوع را بگویید

 1. خادمی
  0

  با تشکر از مطالب بسیار خوبتون

 2. بازا
  0

  باسلام و خدا قوت به شما مدیریت محترم سایت و همکاران عزیزتان

  از بابت اینکه مقالات آموزشی خیلی خوب و با کیفیت تولید می کنید از شما سپاسگزاریم.

  برایتان موفقیت روز افزون از پروردگار یکتا آرزومندم!

 3. علی
  0

  تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین هستید.
  موفق باشید

 4. محمود
  0

  خیلی ممنون اشتراک گذاری خوبی بود
  موفق و پیروز باشید دوست عزیز

 5. تالار عروسی مجلل
  0

  چقدر بیماری های جدید اومده و بیخبریم ازشون

 6. پزشک
  0

  خیلی کاربردی بود مرسی

 7. فالوور
  0

  بهترین وبسایتی که تاحالا دیدم.ازتون متشکرم

 8. فوق تخصص كليه
  0

  سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

 9. علی
  0

  سلام.واقعا وبسایت خوبی
  دارید

 10. 0

  سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه
  براتون بشه

 11. اصغر
  0

  سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه بدین

 12. 0

  خسته نباشید ممنون به خاطر این مطالب مفید

 13. 0

  خسته نباشید ممنون به خاطر این مطالب زیبا

 14. بک لینک
  0

  باسلام مرسی به خاطر مطلب فوق العادتون

 15. 0

  سلام.وبسایت خیلی خوب و جامعی دارید.ممنون

 16. 0

  سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون
  ادامه بدین

 17. مرتضی
  0

  سلام علیکم
  ممنون از مطالب خوبتان که در زمینه پسوریازیس نوشته اید.
  ان شالله موفق باشید.

 18. سعید
  +1

  سلام
  از بابت اطلاع رسانی حوبتان سپاسگزارم . ای کاش منابع این مطالب را هم عنوان میکردید مخصوصا آن اطلاعات و جمع بندیهای حقوقی .
  میدونم کسایی دیگه مثل من از این مطالب استفاده میکنن ولی همت تشکر را ندارد. من از طرف آنها هم از شما و سایت خوبتون بابت این جمع بندی حقوقی پزسکی تشکر میکنم.
  امیدوارم در این راه موفق موموید باشید.

 • مطالب اخیر

 • فهرست سایت

 • داروهای جدید