داروی ایلومیا (tildrakizumab-asmn) برای درمان پسوریازیس در سال 2018 مورد تایید قرار گرفت. - سایت درمانی پسوریازیس | سایت درمانی پسوریازیس