شروع طرح تحقیقاتی با هدف بررسی تاثیر سلول های بنیادی در درمان پسوریازیس در پژوهشگاه رویان - سایت درمانی پسوریازیس | سایت درمانی پسوریازیس