عوامل بروز و تشدید پسوریازیس چیست؟ - سایت درمانی پسوریازیس | سایت درمانی پسوریازیس

اغلب بیماران مبتلا به پسوریازیس یک روزهایی خوب یعنی بدون ضایعات پوستی یا با ضایعات پوستی کم و گاهی هم با تشدید بیماری مواجه می شوند. چه عواملی باعث تشدید بیماری پسوریازیس می شوند؟ این عوامل عبارتند از: عفونت، واکنش به برخی از داروها، آسیب به پوست، استرس، آب و هوا، عوامل دیگر (هورمون ها ، سیگار ، مصرف زیاد الکل )