پسوریازیس چیست؟چقدر شیوع دارد؟ - سایت درمانی پسوریازیس | سایت درمانی پسوریازیس
پسوریازیس چیست؟چقدر شیوع دارد؟

بیماری پسوریازیس، یک بیماری شایع پوستی است که، چرخه زندگی سلول های پوستی را بهم می زند. پسوریازیس با افزایش سرعت ساخت سلول بر سطح پوست ، باعث بوجود آمدن تکه های نقره ای ضخیم و خارش دار، خشک و یا تکه های قرمز که گاهی اوقات دردناک هم هستند، می شود. این تکه ها بیشتر در نقاط اطراف پوست سر، آرنج و زانو ظاهر می شوند.