microRNA نقش مهمی در ایجاد بیماری پسوریازیس دارند
microRNA نقش مهمی در ایجاد بیماری پسوریازیس دارند

یک گروه از محققان سوئدی برای اولین بار نشان داده اند microRNA نقش مهمی در ایجاد برخی بیماری های پوستی از جمله پسوریازیس ایفا می کند.

یک گروه از محققان سوئدی برای اولین بار نشان داده اند microRNA نقش مهمی در ایجاد برخی بیماری های پوستی از جمله پسوریازیس ایفا می کند. به گزارش سایت درمانی پسوریازیس به نقل از ساینس دیلی محققان دانشگاه کارولینسکا می گویند ملکول های کوچک RNA که بیان ژن را تنظیم می کنند در بیماری های التهابی پوست مانند پسوریازیس و اکزمای آتوپیک دخالت دارند.
محققان معتقدند براین اساس روش های درمانی برمبنای microRNA از داروهایی که هدفشان پروتئین های مجزا هستند موثرترند. همچنین گفته می شود microRNA در تنظیم سایر بیماری های التهابی مزمن مانند آرتریت و بیماری های خود ایمنی خاص نقش دارد. محققان دریافته اند طرح این ملکول RNA کوچک در بیماری پسوریازیس با الگوی آن در پوست سالم و نیز در پوست مبتلا به اکزما متفاوت است.

تاریخچه میکرورناها:

میکرورناها در سال ۱۹۹۳و توسط Rosalind Lee و Rhonda Feinbaum در حالی که روی ژن lin-۱۴ در موجود C. elegans کار می‌ کردند کشف شد. در حقیقت یک میکرورنای ۲۲ نوکلئوتیدی با UTR ۳ رنای lin-۱۴ میانکنش داده و مانع از بیان آن می‌ شود.

microRNA و عملکرد آنها:

کار اصلی میکرو رناها در تنظیم ژن هاست . میکرورناها مکمل قسمتی از یک یا چندین رنای پیغامبر هستند. microRNAs مولکول های کوچکی است که پیام هایی را که به عنوان نقشه های اصلی پروتیینی عمل می نماید به هم متصل و ترجمان آنها به پروتیین ها را مسدود می نماید.  بسیاری از microRNAs ساخت پروتیین در یک سلول را متوقف نموده، و در برابر، عدم وجود برخی microRNAs می تواند به تولید بالاتر پروتیین های معینی منتهی شود.

میکرورناها می‌ توانند عمل یاخته هوهسته‌ای را تحت تاثیر خود قرار دهند. بیماری miR۲Disease از جمله بیماری‌ هایی است که توسط این مولکول‌ ها ایجاد می‌ شود.

میکرورناها و نواحی غیر رمز دهنده:

هنگامی که در سال ۱۹۹۹ نقشه ی ژنومی اولین فام تن انسان کشف شد؛ حدود ۱۰۰هزار ناحیه رمز دهنده وجود داشت؛ که تنها ۲۰هزار پروتئین برای آن کشف شده بود. آزمایش بسیار روی کتابخانه‌ های دنا و توالی‌ های دنایی نشاند داد؛ میکرورناهایی وجود دارند که سدی برای تبدیل رمزهای الیگونوکلئوتیدی به رمزهای پروتئینی هستند و به آن‌ ها آنتاگومیر می‌ گویند .چندین SnoRNA و میکرورنا در این زمینه کشف شده‌اند.

  • منبع خبر : ساینس دیلی