دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷

شرکت در پرسشنامه

با کدام یک از انواع پسوریازیس زندگی می کنید؟ می توانید بیش از یک مورد را انتخاب کنید.

View Results

Loading ... Loading ...

 

در حال حاضر روش درمانی شما کدام است؟ انتخاب بیش از یک مورد مجاز است.

View Results

Loading ... Loading ...

 

غیر از شما کدام یک از نزدیکانتان هم به پسوریازیس مبتلا هستند؟ شما مجاز به انتخاب بیش از یک گزینه نیز هستید.

View Results

Loading ... Loading ...

 

وضعیت پسوریازیس شما در دوران بارداری چگونه بود؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

آیا فرزند شما هم در حال حاضر به مانند شما به پسوریازیس مبتلا شده است؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

در چه دوره سنی به پسوریازیس ابتلا پیدا کردید؟

View Results

Loading ... Loading ...

 

پسوریازیس چه میزان از زندگی شما را تحت تاثیبر قرار داده است؟

View Results

Loading ... Loading ...
  • فهرست سایت

  • داروهای جدید