یکشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

نتایج پرسشنامه

پسوریازیس چه میزان از زندگی شما را تحت تاثیبر قرار داده است؟

  • برایم سخت است اما اعتقاد دارم قوی هستم. (45%, 302 Votes)
  • فکر می کنم بسیار حساس و زودرنج شدم. (28%, 185 Votes)
  • فکر نمی کنم بتوانم هیچ احساس خوبی را تجربه کنم. (15%, 98 Votes)
  • برایم مهم نیست. (13%, 87 Votes)

Total Voters: 672

Start Date: ۳۰ آبان , ۱۳۹۵ @ ۱۵:۵۱
End Date: ۱۱ بهمن , ۱۳۹۸ @ ۱۴:۲۶

  • فهرست سایت

  • داروهای جدید