یکشنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۸ Sunday, 16 February , 2020
بایگانی‌های شنوایی پسوریازیس - سایت درمانی پسوریازیس
اختلال در شنوایی با درگیری گوش ها به ضایعات پسوریازیس ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

اختلال در شنوایی با درگیری گوش ها به ضایعات پسوریازیس

همانطور که پسوریازیس می تواند بر روی قسمت های قابل رویت بدن، مانند بازوها رخ دهد همچنین، می تواند در داخل گوش نیز ظاهر شود. خارش گوش بسیار ناراحت کننده است و وقتی گوش ها تحت تاثیر ضایعات پسوریازیس قرار می گیرند، ممکن است موجب بروز ناراحتی مداوم شوند. اما خاراندن یا سیخونک زدن به […]