سایت درمانی پسوریازیس - تفاوتها و شباهت های آرتریت پسوریازیس و آرتریت روماتوئید
»  آرتریت پسوریازیس  اسلایدر   »   تفاوتها و شباهت های آرتریت پسوریازیس و آرتریت روماتوئید


تفاوتها و شباهت های آرتریت پسوریازیس و آرتریت روماتوئید

ممکن است فردی پسوریازیس داشته باشد ولی الزاما آرتریت پسوریازیس نداشته باشد (یعنی تظاهرات پوستی بدون درگیری مفصلی) که البته ممکن است بیمار پسوریازیس بعد از مدت ها با کمردرد التهابی، مفصل درد التهابی، انتزوپاتی یا … به پزشک مراجعه کند. (نسبت زن به مرد مساوی است) پیک سنی در مورد ضایعات پوستی بین ۵ تا ۱۵ سال اما پیک درگیری مفصلی بالاتر است به این دلیل که تظاهرات پوستی در ابتدا و سپس تظاهرات مفصلی بوجود می آیند البته در ۵ % موارد تظاهرات مفصلی تقدم دارند.

 

مشخصات ارتریت پسوریازیس:

  • هتروژن است
  • معمولا بیمار یک پسوریازیس پوستی دارد به طوری که این ضایعات با هیچ ضایعه جلدی دیگری اشتباه نمی شود؛ و بعد از چند سال مشکالت مفصلی پیدا میکند.
  • تظاهرات مفصلی به شکل اسپوندیلیت ارتروپاتی است و بیش تر به شکل تحت حاد تا مزمن است.
  • درگیری مفصلی می تواند به شکل مونو تا پلی آرتریت باشد.

 

وجه افتراق با آرتریت روماتویید:

  • درگیری ستون فقرات محوری در پسوریازیس آرتریت
  • درگیری مفصلی symmetric درآرتریت روماتویید بر خلاف پسوریازیس آرتریت
  • درگیری مفاصل از نیمه ی بالایی بدن به سمت پایین در آرتریت روماتویید برخلاف پسوریازیس آرتریت که از نیمه پایین به سمت بالا است.
  • آرتریت روماتوئید بدون تظاهرات پوستی است. (ممکن است پچ های پسوریازیس به صورت پنهان داخل ناف یا موها و یا کانال گوش دیده شود).