سایت درمانی پسوریازیس - پسوریازیس ارثی است؟ یا زمینه ژنتیکی دارد؟
»  علل بروز و تشدید بیماری پسوریازیس   »   پسوریازیس ارثی است؟ یا زمینه ژنتیکی دارد؟


پسوریازیس ارثی است؟ یا زمینه ژنتیکی دارد؟

01:17
1,589 بازدید
۲۸ خرداد ۱۳۹۴

پسوریازیس یک نوع بیماری با زمینه ژنتیکی است. ظاهرا عامل اصلی بروز این بیماری ژنتیک است و عوامل محیطی در بروز آن نقش ندارد. ژن های متعددی در بروز این بیماری شناسایی شده است و از آنجایی که در هر کشور با توجه به زمینه ژنتیکی مردمان آن منطقه این ژن ها تفاوت دارند، ژن خاصی در بروز این بیماری شناسایی و تأیید نشده است.