آیا سم بوتولینوم سازوکار ایجاد پسوریازیس را به هم می ریزد؟
آیا سم بوتولینوم سازوکار ایجاد پسوریازیس را به هم می ریزد؟

سم بوتولینوم ممکن است مکانیسم جدیدی برای ایجاد تداخل در سیستم ایمنی پاتوژنز (سازوکاری است که باعث ایجاد بیماری می‌گردد) در پسوریازیس باشد. بر اساس یافته های یک مطالعه منتشر شده در Dermatologic Therapy، بیماران مبتلا به پسوریازیس ۴ هفته پس از درمان با سم بوتولینوم، بهبود قابل توجهی در نمره کل بالینی خود (TCS) […]

سم بوتولینوم ممکن است مکانیسم جدیدی برای ایجاد تداخل در سیستم ایمنی پاتوژنز (سازوکاری است که باعث ایجاد بیماری می‌گردد) در پسوریازیس باشد.

بر اساس یافته های یک مطالعه منتشر شده در Dermatologic Therapy، بیماران مبتلا به پسوریازیس ۴ هفته پس از درمان با سم بوتولینوم، بهبود قابل توجهی در نمره کل بالینی خود (TCS) تجربه کردند.

محققان یک مطالعه اثر سم بوتولینوم را در ۸ بیمار مبتلا به پسوریازیس پلاک پایدار و برخی ضایعات غیرقابل درمان را برسی کردند (۶ بیمار فقط تحت درمان موضعی و ۲ بیمار تحت درمان بیولوژیک بودند). برای هر بیمار، محققان حداکثر ۲ پلاک با حداکثر قطر ۵ سانتی متر مربع انتخاب کردند. شرکت کنندگان یک تزریق نوروتوکسین بوتولینوم به شکل ۵ واحد در سانتی متر مربع با حداکثر ۵۰ واحد دریافت کردند. ارزیابی بالینی، اندازه گیری TCS و ثبت عکس در هفته های ۱، ۲ و ۴ پس از درمان BoNT-A انجام شد.

تمام پارامترهایی که ارزیابی شدند برای نمره TCS بهبود نشان دادند به ویژه ۲ بیمار کاهش قابل توجهی در خارش را گزارش کردند.

محققان نوشتند، هیچ عارضه جدی رخ نداده است و هیچ عارضه جانبی مستقیماً مربوط به BoNT گزارش نشده است. بعلاوه، هیچ یک از شرکت کنندگان در دوره مشاهده مشارکت خود را قطع نکردند. محققان اظهار داشتند: “نتایج ما ۴ ماه پس از درمان بهبود قابل ملاحظه ای را در همه بیماران نشان داد.”

محققان اظهار داشتند: “این نتایج با مطالعات دیگری که بهبود پلاک های پسوریازیس را پس از تزریق BoNT نشان داده اند ، مطابقت دارد. این بهبود در ضایعات پسوریازیس سرسخت با یکبار استفاده از یک محصول با مشخصات ایمنی بالا، هدف جدیدی را در درمان پسوریازیس پیشنهاد می کند. ” آنها نتیجه گرفتند که برای ارزیابی بیشتر این درمان بالقوه برای پلاک های پسوریازیس، آزمایشات کنترل شده بزرگی لازم است.

  • منبع خبر : Dermatologic Therapy