آیا پسوریازیس انواع مختلفی دارد؟
آیا پسوریازیس انواع مختلفی دارد؟

داءالصدف یا پسوریازیس بیـماری پـوستی، با پوسته ریزی و مزمن می باشد که همراه با پلاک هـا یـا پـاپـول های فلس مانند خاکستری-نقره ای رنگ روی پوست ایجاد می شود. آرنـج هـا و زانـوها متـداولتـرین قسـمت های بدن هستند که دچار این عارضه پوستی می شـونـد. گـاهاً ایـن عـارضـه در یـک نقطه در هر دو سمت بدن ایجاد می شـود. اندازه […]

داءالصدف یا پسوریازیس بیـماری پـوستی، با پوسته ریزی و مزمن می باشد که همراه با پلاک هـا یـا پـاپـول های فلس مانند خاکستری-نقره ای رنگ روی پوست ایجاد می شود. آرنـج هـا و زانـوها متـداولتـرین قسـمت های بدن هستند که دچار این عارضه پوستی می شـونـد. گـاهاً ایـن عـارضـه در یـک نقطه در هر دو سمت بدن ایجاد می شـود.

اندازه ایـن لـکه هـا متــغیر است و ممـکن اســـت کــوچک و گاهی خیلی بزرگ (بزرگتر از کف دست) باشد. با دانستن اینکه به کدام نوع از پسوریازیس مبتلا هستید به شما و دکترتان کمک می کند تا به یک برنامه درمانی دقیق و متناسب با نوع پسوریازیس خود اقدام کنید

پسوریازیس انواع مختلفی دارد و به شکل های مختلف ایجاد می شود که در شدت، طول مدت، محل، شکل و طرح فلس ها متفاوت است.

پسوریازیس به شکل‌های مختلف با ویژگی‌های متمایز به نظر می‌رسد. به طور معمول، یک فرد تنها یک نوع از پسوریازیس را در یک زمان دارد. به طور کلی، یک نوع از این ضایعات پاک خواهد شد و نوع دیگری از پسوریازیس در پاسخ به محرک جدید به وجود می‌آید.

بنیاد ملی پسوریازیس در یک دسته بندی انواع پسوریازیس را به طور رسمی به ۵ نوع تقسیم کرد:

پسوریازیس پلاکی یا والگاریس (Plaque Psoriasis)

پسوریازیس خال‌خال یا گوتات (Guttate psoriasis)

پسوریازیس معکوس (Inverse psoriasis) (همچنین به عنوان پسوریازیس intertriginous شناخته می‌شود)

پسوریازیس چرک‌دانه‌ای یا پوسچرلر (Pustular psoriasis)

پسوریازیس اریترودرمیک (Erythrodermic psoriasis)

types-of-psoriasis

انواع پسوریازیس بر حسب محل ضایعه بر روی بدن:

پسوریازیس می‌تواند در هر نقطه‌ای از بدن مانند بر روی پلک، گوش، دهان و لب‌ها، چین‌های پوست، دست و پا، و ناخن خود را نشان دهد. پوست در هر یک از این سایت‌ها متفاوت است و نیاز به درمان متفاوت دارد. علاوه بر این، پسوریازیس می‌تواند به طور گسترده‌ای در میان افراد و در پاسخ به درمان متفاوت باشد. نور درمانی یا درمان‌های موضعی اغلب زمانی که پسوریازیس به یک بخش خاص از بدن محدود است استفاده می‌شود. با این حال، پزشکان ممکن است داروهای خوراکی یا تزریقی را تجویز کنند اگر پسوریازیس تا حد زیادی کیفیت زندگی یک شخص را تحت تاثیر قرار داده باشد. درمان‌های موثر در دسترس هستند، بدون توجه به جایی که خود پسوریازیس قرار گرفته است.

پسوریازیس پوست سر (Scalp Psoriasis)

پسوریازیس صورت (Facial Psoriasis)

پسوریازیس کف دست و پا (Hand and foot psoriasis)

پسوریازیس ناخن (Nail Psoriasis)

پسوریازیس تناسلی (Genital Psoriasis)

پسوریازیس پوست های چین دار (Corrugated skin psoriasis)