اثر ضد پسوریازیس ویتامین د۳ برونسون
اثر ضد پسوریازیس ویتامین د۳ برونسون

ویتامین د۳ خاصیت ضد پوکی استخوان، ضد سل، ضد التهاب (تنظیم کننده سیستم ایمنی بدن)، ضد سرطان، ضد پسوریازیس، آنتی اکسیدان و تنظیم کننده خلقیات و حالات روانی دارد.

ویتامین د۳ برونسون، محصول کمپانی برونسون می باشد. ویتامین D۳ در پوست از ۷ دهیروکلسترول بر اثر واکنش های فوتوشیمیایی با استفاده از اشعه ی ماورای بنفش خورشید ساخته می شود. اما تحت شرایطی سنتز ویتامین D۳ در پوست پاسخگوی نیازهای فیزیولوژیک نمی باشد. ویتامین د۳ خاصیت ضد پوکی استخوان، ضد سل، ضد التهاب (تنظیم کننده سیستم ایمنی بدن)، ضد سرطان، ضد پسوریازیس، آنتی اکسیدان و تنظیم کننده خلقیات و حالات روانی دارد.

اثر ضد پسوریازیس:

۱و۲۵ دی هیدروکسی ویتامین D و آنالوگ های آن به صورت موضعی در درمان پسوریازیس مفید می باشد. پسوریازیس یک بیماری پوستی است که در آن تکثیر و تمایز سلول ها غیر طبیعی است. مکانیسم اثر ۱و۲۵ هیدروکسی ویتامین D و آنالوگ های آن در درمان پسوریازیس اثرات ضد تکثیری بر کراتینوسیت ها و نیز آثر آنها در تحریک تمایز سلول های اپیدرمی می باشد.

فعالیت ضد سل در مصرف کنندگان داروهای بیولوژیک:

به گفته دانشمندان ویتامین D باعث تحریک پذیری بیشتر دستگاه ایمنی بدن در برابر باکتری های عامل بیماری های تنفسی به ویژه سل می شود و فعالیت به موقع دستگاه ایمنی بدن مانع از رشد این باکتری ها می شود و از پیشرفت بیماری جلوگیری می کند کمبود ویتامینD حساسیت به سل را افزایش می دهد ویتامین ۱,۲۵(OH۲) D ,D توانایی فاگوسیت های تک هسته ای را در سرکوب رشد داخلی سلولی مایکوباکتریوم توبرسکوزیس بهبود می بخشد. از عوارض داروهای بیولوژیک در درمان بیماری پسوریازیس بروز سل می باشد.

فعالیت آنتی کارسینوژنیک:

در رده های سرطانی مختلف نشان داده شده است که این شکل ویتامین یک مهار وابسته به دوز در تکثیر سلولی ایجاد میکند و فعالیت سلولها را از حالت تکثیر به تمایز تغییر می دهد. اثر آنتی کارسینوژنیک ویتامین D در سلول های سرطانی از طریق VDRS اعمال می شود. مکانیسم اثر آنتی کارسینوژنیک ویتامین D به خوبی روشن نیست. یافته معمول این است که یکی از اثرات ضد تکثیر اصلی ویتامین D تنظیم افزایشی این خانواده مهارکننده های پیشرفت چرخه ی سلولی هستند. نظیر P۲۱ ، واکنش مذکور واکنش تنظیمی چرخه سلول است که ویتامین D با P۵۳ (پروتئین سرکوب کننده تومور ) در آن مشارکت دارد.

فعالیت آنتی اکسیدانی:

ویتامین D۳ در شرایط invive پراکسیداسیون لیپید در هپاتوسیت های موش صحرایی و پراکسیداسیون لیپید وابسته به آهن را در لیپوزوم ها مهار می کند. همچنین دفاع آنتی اکسیدانی سلولی را در موشها ی مبتلا به لنفوم تنظیم می کند.

اثر تنظیم کننده ی خلق وخو:

ویتامین D۳ در دو مطالعه ی انسانی، به صورت چشمگیری خلقیات مثبت را بهبود بخشیده و نیز حالات روحی منفی را کاهش می دهد. ویتامین D میزان سروتونین مغز را تحت تاثیر قرار می دهد.

اثر ضد پوکی استخوان:

پوکی استخوان یا استئوپورز حاصل عدم تعادل بین تجزیه و تشکیل استخوان است. کاهش میزان ویتامین D منجر به افزایش تولید فرم فعال ویتامین D یعنی ۲۵ دی هیدروکسی ویتامین D می شود. این شکل ویتامین بازده جذب کلسیم و هایپرپاراتیروئید یسم ثانویه می گردد. افزایش تجزیه استخوان می تواند پیامد کمبود ویتامین D باشد که به دلیل هایپرپاراتیروئید یسم ثانویه ایجاد شده است. بنابراین انتظار می رود دریافت مکمل ویتامین D از استئوپورز و شکستگی های استخوان در افراد مبتلا به شکل مخفی کمبود ویتامین جلوگیری کند. همچنین ویتامین D می تواندد در درمان استئوپورز القا شده با کورتیکواستروئیدها از طریق تحریک جذب کلسیم از روده ی باریک و مهار ترشح آن و نیز مهار ترشح هورمون پاراتیروئید سودمند باشد.

دستور مصرف:

روزانه ۱ کپسول یا طبق دستور پزشک میل شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک، دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف:

مصرف در دوران بارداری و شیردهی و در صورت استفاده از سایر داروها با پزشک معالج مشورت نمایید.