اختلال عملکرد شنوایی در بیماران مبتلا به پسوریازیس و آرتروز پسوریازیس
اختلال عملکرد شنوایی در بیماران مبتلا به پسوریازیس و آرتروز پسوریازیس

پسوریازیس یک بیماری التهابی خود ایمنی، مزمن و با واسطه ایمنی (IMID) در نظر گرفته می شود که با افزایش تکثیر کراتینوسیت ها به واسطه سلول های T مشخص می شود. کاملاً مشهور است که بیماری پسوریازیس با یا بدون آرتروز می تواند در هر سنی رخ دهد و با ایجاد اختلال در سلامت مادام […]

پسوریازیس یک بیماری التهابی خود ایمنی، مزمن و با واسطه ایمنی (IMID) در نظر گرفته می شود که با افزایش تکثیر کراتینوسیت ها به واسطه سلول های T مشخص می شود. کاملاً مشهور است که بیماری پسوریازیس با یا بدون آرتروز می تواند در هر سنی رخ دهد و با ایجاد اختلال در سلامت مادام العمر جسمی و روانی، بر کیفیت زندگی تأثیر منفی بگذارد.

درگیری گوش خارجی نیز در پسوریازیس معمول است. تقریباً دو سوم بیماران ضایعات پسوریازیس معمولی دارند که با پلاک های خارش دار، کاملاً مشخص در لاله گوش و مجرای شنوایی مشخص می شوند. اگرچه ضایعات، پوسته پوسته و خشکی غیر اختصاصی گاهی در گوش دیده می شود، تشخیص دقیق پسوریازیس گوش با تشخیص ضایعات معمولی پسوریازیس در مناطق دیگر بدن به راحتی قابل تشخیص است.

گزارش شده است که التهاب پوستی مزمن و ازدیاد تکثیر کراتینوسیتها باعث ضخیم شدن پوست با تمایل به جابجایی و تجمع پوسته در کانال شنوایی خارجی و تنگی انتهای آن می شود و باعث ایجاد اختلال در انتقال صدا به گوش میانی می شود. همچنین به خوبی شناخته شده است که پسوریازیس گوش اغلب در شرایط مستعد عفونت دیده می شود. با این حال، برای اولین بار در سال ۲۰۰۴، کاهش شنوایی حسی عصبی خود ایمنی ناگهانی (SNHL) در بعضی از بیماران پسوریازیس گزارش شد.

رابطه بین پسوریازیس و اختلال عملکرد شنوایی، نیاز به مطالعات بیشتر با هدف شناسایی بهتر مکانیسم های بیماری زای زمینه ای است. با این حال، بدیهی است که پزشکان، به ویژه متخصصان پوست و روماتولوژی، باید از شیوع کم شنوایی در بیماران پسوریازیس آگاهی بیشتری داشته باشند.

در واقع، صرف نظر از شدت بالینی یا نوع پسوریازیس، ارزیابی همه بیماران پسوریازیس از نظر دیدگاه شنوایی گوش می تواند برای کیفیت زندگی آینده بیماران مفیدتر باشد. اگر بیماران مبتلا به پسوریازیس هرگونه مشکل شنوایی دارند، باید از نظر پیگیری پیشرفت احتمالی اختلال عملکرد شنوایی آنها را به متخصصان گوش و حلق و بینی و شنوایی سنجی ارجاع داد.

درمان های پسوریازیس گوش:

برای رفع التهاب پسوریازیس گوش در بیمارای پسوریازیس؛ بیماران با نظر پزشک می توانند از لوسیون بتامتازون و یا در صورت ابتلا به عفونت و التهاب هر دو با نظر پزشک از لوسیون کلوتریمازول استفاده کنند.