تاثیر فوق العاده دستگاه نور درمانی BIOPTRON بر روی ضایعات پسوریازیس
تاثیر فوق العاده دستگاه نور درمانی BIOPTRON بر روی ضایعات پسوریازیس

ایـن دستگاه شامل طیف موج هایی از طول موج مرئی و مادون قرمز است. نور تولیدی در آن بـه صـورت نـور پلـی کـرومـاتیـک اینکـوهیـرنـت پلاریزه شده با انرژی پائین است که جز ویژگی منحصر به فرد این دستگاه است.

ایـن دستگاه شامل طیف موج هایی از طول موج مرئی و مادون قرمز است. نور تولیدی در آن بـه صـورت نـور پلـی کـرومـاتیـک اینکـوهیـرنـت پلاریزه شده با انرژی پائین است که جز ویژگی منحصر به فرد این دستگاه است. دستگاه شامل ۷ فیلتر رنگی است که مبین ۷ چاکرا بیان شده اسـت. از دیـگـر ویـژگـی هـای ایـن دسـتـگـاه غـیـر تهاجمی بودن آن است که با تابانیدن نور بر روی پوست و در نظر گرفتن المان های لازم برای کار بـا دستگـاه از جملـه ایـن کـه پوست کاملا تمیز بــاشـد‌، زاویـه تـابـش ۹۰ بـاشـد و ایـن کـه فـاصلـه دستگاه تا سطح تابش cm10 ‌باشد منجر به تسریع و بهبود روند بیماری می شود.

دستگاه نور درمانی BIOPTRON چه تاثیری بر پسوریازیس دارد؟

این دستگاه نوری ساطع می کند. شامل یک سری طول موج که به نور مرئی به علاوه اشعه مـادون قـرمـز مـربـوط است. هردوی این نورها سـبـب واکنش های بیوژیک می شوند. در این دســتــگــــاه از اشــعـــه مــخـــرب مـــاورای بــنــفـــش اسـتـفــاده نـمــی شــود و تــوسـط فیلتـر هـای مربوطه این طول موج حذف می شود. هنگامی که دستگاه روی ناحیه تحت درمان پوست قرار می گیرد انرژی حاصل از نور ساطع شده وارد بافت های زیرین پوست می شود و پاسخ های بیوژیک را به نام photostimulation ایجاد می کند کـه سـبـب واکـنـش هـای شـیـمـیـایی در بافت ها می‌ شود و در نهایت سبب کاهش درد و تسریع روند بهبود بیماری پسوریازیس و دیگر بیماری های پوستی می شوند.

نور بایوپترون فرآیندهای ترمیمی و احیا کننده و آنچه مربوط به سیستم ایمنی بدن انسان می شود را تحریک و تعدیل می سازد. این نور به شکلی طبیعی با پشتیبانی از قابلیت احیا کنندگی بدن عمل کرده و از این رو به بدن کمک می کند تا پتانسیل ترمیمی خود را آزاد سازد.

آیا دستگاه های نوردرمانی بایوپترون از لخاظ پزشکی تأیید شده اند؟

بله. این دستگاه ها به عنوان دستگاه های پزشکی مطابق ۹۳/۴۲/EEC تأیید شده اند (قانون صلاحیت EEC برای محصولات پزشکی) که قانون مسؤول و رسمی اروپا برای تمامی محصولات پزشکی است که در EEC تولید و فروخته می شود. تمام محصولات بایوپترون با امکانات آن در سوئیس تولید می شوند.

طول مدت یک جلسه درمانی چقدر است و چند مرتبه انجام می شود؟

یک جلسه حدود ۴ تا ۱۰ دقیقه و به مدت یک یا دو بار در روز است. طول مدت کل دوره درمان بستگی به پارامترهای متفاوتی از جمله علت درمان یا وضعیت ناحیه تحت درمان دارد. ناحیه تحت درمان می بایست تمیز و بدون پوشش باشد. هنگام درمان زخم های باز هر نوع پوششی را می بایست درآورد و قبل از بکاربردن بایوپترون پاکسازی متداول زخم می بایست صورت گیرد (تحت نظارت پزشک).

برخی  دیگر از درمان بیماری هایی که توسط دستگاه BIOPTRON اثبات شده است عبارتند از:

آکنه، عفونت های پوستی تبخال

کمردرد، آرتروز استخوانی، رماتیسم، تسکین درد

Atopic Dermatitis، اگــــزمــــای کــــودکــــان

درمـــان بـیـمـــاری هـــا در نـــوزادان

الـتـهـــاب رگ‌هـا، دردهـای فـشـاری، صـدمـات نـاشـی از ضـربـه، کـهـیر پوستی

یا نوردرمانی بایوپترون تأثیرات جانبی مضری نیز دارد؟

بیش از ۱۵ سال است که BLT مورد استفاده قرار گرفته است و تا کنون هیچ اثر جانبی مضری شناخته نشده است.