خنثی سازی پسوریازیس پوست سر با شامپو نووفن کا (Novophane K)
خنثی سازی پسوریازیس پوست سر با شامپو نووفن کا (Novophane K)

شامپو نووفن کا ACM کمک به برطرف شدن پوسته ريزی های شديد و قابل استفاده برای کمک به درمان پسوريازيس و حاوی ترکيبات کنترل کننده ضخامت لايه اپيدرم می باشد.

شامپو نووفن کا ACM کمک به برطرف شدن پوسته ريزی های شديد و قابل استفاده برای کمک به درمان پسوريازيس و حاوی ترکيبات کنترل کننده ضخامت لايه اپيدرم می باشد. شامپوی نووفن کا به طرزی عالی با خارش و پوسته پوسته شدن مربوط به پسوریازیس مقابله می کند.

ترکیبات شامپو:

Octopriox 1%

Zinc Pyrhione 0.5%

Salicylic Acid 3%

Cade Essential Oil 0.5%

Sodium Lactate 2%

Lactic Acid 2%

موارد مصرف:

مناسب جهت شوره های مقاوم

روش مصرف:

حداقل ۶ هفته، هفته ای ۲ الی ۳ بار استفاده شود. کف شامپو ۵ دقیقه روی سر باقی بماند و سپس آبکشی نمایید.