درمان پسوریازیس در ساحل صفاگا
درمان پسوریازیس در ساحل صفاگا

گردشگرانی که از پسوریازیس رنج می برند خود را به ساحل صفاگا در مصر پوشیده از ماسه سیاه با مواد معدنی غنی طبیعی می رسانند.

گردشگرانی که از پسوریازیس رنج می برند خود را به ساحل صفاگا در مصر پوشیده از ماسه سیاه با مواد معدنی غنی طبیعی می رسانند.

 

 

مصر در حال جذب تعداد فزاینده ای از گردشگران است که ترجیح می دهند نه تنها برای تفریح، بلکه برای مقاصد پزشکی نیز سفر کنند، به ویژه برای استفاده از منابع غنی درمانی طبیعی این کشور، مانند آب و هوای مناسب، چشمه های آب معدنی، گوگرد و ماسه داغ.