درمان گیاهی پسوریازیس یا صدفی به روش ابوعلی سینا
درمان گیاهی پسوریازیس یا صدفی به روش ابوعلی سینا

پسوریازیس بیمارى پوستى بصورت تکه‏ هاى خشکه مانندى هستند که در روى پوست بدن ظاهر مى‏ شوند که گاه پسوریازیس با خارش و گاه بدون خارش مى ‏باشند.

پسوریازیس بیمارى پوستى بصورت تکه‏ هاى خشکه مانندى هستند که در روى پوست بدن ظاهر مى‏ شوند که گاه پسوریازیس با خارش و گاه بدون خارش مى ‏باشند این خشکه‏ ها خشن بوده و اکثر مواقع لایه سفید خاکسترى رنگى روى خشکه‏ ها را مى‏ پوشاند غربى‏ ها این بیمارى را پسوریازیس مى‏ نامند مداواى پسوریازیس بسیار دشوار است این بیمارى در بعضى فامیل ها زیادتر مشاهده مى‏ شود و در مقابل بعضى فامیل‏ ها نسبت به این بیمارى مصونیت طبیعى دارند و به آن مبتلا نمى ‏گردند. اطباء سنتى مداواى پسوریازیس یا بیماری صدفی را با داروهاى خوراکى و ضمادى توأما انجام مى ‏داده‏ اند.

روش ابوعلی سینا در درمان پسوریازیس:

به عقیده ابوعلی سینا مداواى درمان گیاهی پسوریازیس تقریبا شبیه به مداواى اگزمای حاد مى ‏باشد. جهت درمان گیاهی پسوریازیس از داروهاى خوراکى اگر مزاج بیمار گرم باشد باید داروهاى پاک‏ کننده کبد و دستگاه گوارش و سردمزاج استفاده کنند مانند فلوس.

و اگر مزاج بیمار مبتلا به پسوریازیس سرد باشد باید از منضج و مسهل‏ هاى گرم مزاج استفاده شود و پس از پاک شدن بدن بیمار باید از حب‏ هائى که دست‏ساز مى‏ باشند و حب جدوار نام دارند و داروئى تقریبا سمى است زیر نظر پزشک متخصص سنتى بمدت (۷۰) هفتاد روز بخورند و مواظب باشند اگر هنگام خوردن این دارو بیمار ناراحت شود دارو را قطع کنند و مقدارى شیر گاو بخورند تا اثر سمیت این حب‏ ها را کمتر نمایند وگرنه ادامه دهند تا اثر آن ظاهر گردد و از داروهاى ضمادى ابتدا لازم است شوره ‏ها را از روى‏ خشکه پاک کنند تا سرخى زخم نمایان گردد.

ابوعلی سینا اسید سولفوریک را از طریق تقطیر خشک کانی‌ هایی که شامل سولفات آهن که زاج سبز نامیده می‌ شود و سولفات مس که کات کبود نامیده می‌ شد بدست آورد. به عقیده او از داروهائی که شوره‏ ها را پاک مى‏ کنند محلول رقیق شده اسید سولفوریک است که با این محلول شوره‏ ها درمان گیاهی پسوریازیس را پاک مى‏ کنند سپس داروهاى ضمادى اصلى را برای درمان گیاهی پسوریازیس بکار مى ‏برند و اگر ضماد اسید رقیق انجام نشود باید با وسیله زبرى ابتدا شوره ‏ها را پاک کنند.

سپس از گیاهان ضمادى مانند شاهتره و سماق کوهى و گلنار فارسى و پوست انار بجوشانند صاف کنند و از آب صاف شده با سرکه مخلوط نموده روزى چند بار روى خشکه‏ ها بمالند و بدنبال آن مخلوطى از پودر زاج و گوگرد و نمک طعام را با سرکه بمالند و براى چرب کردن خشکه‏ ها از روغن فضله استفاده کنند.

از داروهاى ضمادى دیگر که مفید در درمان گیاهی پسوریازیس واقع مى‏ شوند یکى ضماد شیرابه فرفیون بر روى خشکه‏ ها مى ‏باشد که باید روزى چند بار انجام شود.

دیگر از داروهاى ضمادى مخلوطى است از جیوه و پودر آهک بدین طریق که مقدارى جیوه را در مقدارى آهک ریخته آن‏قدر آنها را بهم زنند که جیوه کاملا در آهک پراکنده شده و هیچ‏گونه اثرى از آن باقى نماند سپس مقدارى از این پودر را با وازلین مخلوط کنند بصورت مرهم درآید با این مرهم خشکه‏ ها پسوریازیس را چرب کنند. امّا لازم به ذکر است که جیوه عنصرى است سمى و مى ‏تواند از راه پوست جذب شده و انسان را مسموم نماید لذا بر پزشک است که در ضماد این دارو احتیاط لازم را معمول دارد و تنها روى خشکه ‏ها پسوریازیس مالیده شود و از ضماد این دارو بر بقیه بدن خوددارى کنند و مقدار جیوه‏اى هم که با آهک مخلوط مى ‏کنند باید کم باشد.

یکى از داروهاى که ابوعلی سینا جهت درمان پسوریازیس تجویز مى‏ کرده‏ اند خوردن آب شاهتره مى ‏باشد دستور می‏داده‏ اند که عصاره شاهتره را بگیرند و روزى دوبار و هربار مقدار دویست گرم یا حدود چهل مثقال از این عصاره را روزى یکبار بخورند و مدتى ادامه دهند.

پرهیزات افراد مبتلا به پسوریازیس:

لازم به ذکر است افراد مبتلا به داء الصدف یا پسوریازیس باید مدت طولانى از خوردن غذاهاى تحریک‏ کننده نظیر تخم‏ مرغ، سیر، فلفل، بادمجان، بادام هندى، موز، گردو، پسته، آناناس و غیره خوددارى نمایند.

تهیه و تنظیم از سایت درمانی پسوریازیس: psoriasiscure.ir