سرتولیزوماب (Certolizumab) برای آرتریت پسوریازیس
سرتولیزوماب (Certolizumab) برای آرتریت پسوریازیس

سرتولیزوماب (Certolizumab) یک داروی بیولوژیک برای درمان RA است. این دارو از طریق مسدود کردن یک ماده تولیدشده توسط بدن که به‌عنوان فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα) شناخته می‌شود کار می‌کند.

سرتولیزوماب (Certolizumab) یک داروی بیولوژیک برای درمان RA است. این دارو از طریق مسدود کردن یک ماده تولیدشده توسط بدن که به‌عنوان فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα) شناخته می‌شود کار می‌کند. سرتولیزوماب پگول از طریق تزریق زیرپوستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوز مورد تأیید ۲۰۰ میلی‌گرم است. هنگامی‌که شما RA دارید، سیستم ایمنی بدن شما بیش‌ازحد فعال می‌شود و به پوشش مفاصل شما حمله می‌کند. این باعث می‌شود مفاصل شما متورم، سفت و دردناک شوند.

دوز تأییدشده سرتولیزوماب پگول، ۲۰۰ میلی‌گرم هر هفته، بهبودی بالینی مهمی را در ۲۴ هفته، برای پیامدهای زیر ایجاد کرد:

۵۰% بهبود (درد، عملکرد و دیگر علائمRA ) در کالج آمریکایی روماتولوژی (ACR): بهبود کامل: ۲۵% (۹۵% فاصله اطمینان (CI): 20% تا ۳۳%)؛ تعداد موردنیاز درمان برای یک پیامد مفید اضافی (NNTB): 4 (95% CI: 3 تا ۵)؛ خطر نسبی (RR): 3.80 (95% CI: 2.42 تا ۵٫۹۵)، ۱۴۴۵ شرکت‌کننده، ۵ مطالعه.

نسبتی از شرکت‌کنندگان که به بهبودی دست یافتند (نمره فعالیت بیماری (DAS) کمتر از ۲٫۶) بهبودی کامل: ۱۰% (۹۵% CI: 8% تا ۱۶%)؛ NNTB: 8 (95% CI: 6 تا ۱۲)؛ خطر نسبی (RR): 2.94 (95% CI: 1.64 تا ۵٫۲۸)، ۲۴۲۰ شرکت‌کننده، ۶ مطالعه.

یافته‌ها و نتایج:

یافته‌ها و نتایج حاصل از مرور قبلی نشان می‌دهد سرتولیزوماب پگول به‌تنهایی یا در ترکیب با متوترکسات در درمان RA برای بهبود ACR50 و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، افزایش شانس رهایی از RA و کاهش آسیب مفصلی در برابر پسوریازیس سودمند است.