سمينار تخصصی پسوريازيس توسط مركز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی برگزار شد
سمينار تخصصی پسوريازيس توسط مركز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی برگزار شد

سمینار یك روزه ی پسوریازیس در تاریخ ١٣٩٦/٠٩/٢٤ در محل ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی تهران توسط مركز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشكی تهران برگزار شد.

سمینار یك روزه ی پسوریازیس در تاریخ ١٣٩٦/٠٩/٢٤ در محل ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی تهران توسط مركز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشكی تهران برگزار شد.

محور های سمینار:

به گزارش سایت درمانی پسوریازیس این سمینار شامل محور های زیر بود:

تازه های پاتوژنز پسوریازیس

تازه های آرتریت پسوریازیس

پسوریازیس ناخن

پسوریازیس نواحی خاص ( سر و ناحیه ژنیتال )

پسوریازیس در گروه های ویژه

کوموربیدیتی های پسوریازیس

جنبه های روانپزشکی در پسوریازیس

نهار و نماز

داروهای بیولوژیک در پسوریازیس

درمان های تاپیکال جدید در پسوریازیس

درمان های سیستمیک در پسوریازیس

فتوتراپی در پسوریازیس

مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی:

مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی یکی از پیشرفته ترین مراکز تحقیقاتی در زمینه تولید و انتشار دانش پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های پوستی به ویژه توسعه فناوری های نوین سلول درمانی می باشد که زیر نظر اعضای هیأت علمی برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می نماید.

dssdgdsfgsdfg

مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی مصوب اسفند ۱۳۸۹ می باشد و نهادی پژوهشی است و بنا دارد که به عنوان مرکز نمونه پژوهشی و قطب علمی- آموزشی در راستای پیشرفت های علمی کشور و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی و ارائه آموزش و راهکارهای پیشگیری و درمانی در زمینه‌های مرتبط با بیماری های پوست به خصوص بیماری های ناتوان کننده و لاعلاج پوست، سوختگی های حاد و مزمن، زخم های مزمن، زخم های پای دیابتی و پتانسيل كاربردي درماني سلول های بنیادی پوست و علوم مولکولی در درمان بیماری ها در راستای حفظ و ارتقاء سلامت جامعه پیشرو باشد.