مقابله با آرتریت پسوریازیس با كپسول فيتوآرتريت ( Phyto-Arthrit )
مقابله با آرتریت پسوریازیس با كپسول فيتوآرتريت ( Phyto-Arthrit )

كپسول فيتوآرتريت ( Phyto-Arthrit ) با ماده موثره کورکومین در زردچوبه دارای خاصیت ضد التهاب است و موجب کاهش درد و التهاب مفاصل در بیماران آرتریت پسوریازیس می گردد.

كپسول فيتوآرتريت ( Phyto-Arthrit ) با ماده موثره کورکومین در زردچوبه دارای خاصیت ضد التهاب است و موجب کاهش درد و التهاب مفاصل در بیماران آرتریت پسوریازیس می گردد. کورکومین دارای خاصیت آنتی اکسیدان بوده و می تواند خشکی صبحگاهی مفاصل را بهبود بخشیده و درد آن را کاهش دهد. اثر ضد التهابی کورکومین با اثر ضد التهابی داروهای استروئیدی و غیر استروئیدی با فنیل بوتازون قابل مقایسه است. این دارو با مهار سنتز پروستاگلاندین های التهابی، اثر ضد التهابی خود را آشکار می سازد.

اجزاء فرآورده:

در هر کپسول فیتوآرتریت، عصاره خشک زرد چوبه ۱۵۷/۵ میلی گرم، کندر ۱۵۰ میلی گرم، عصاره خشک زنجبیل ۱۵۰ میلی گرم و عصاره گیاه پنجه گربه (Cats claw)۵۰ میلی گرم موجود است.

زرد چوبه: روغن های فرار (۵/۵%-۱/۳%) مانند مونوترپنها، سزکوئی ترین ها و استراسیدهای چرب حاوی سزکویی ترین مانند تومرون، آرتومزون، زینجیبرن، مواد رنگی کورکومین، دس متوکسی کورکومین و بیس دس متوکسی کورکومین

زنجبیل: روغن های فرار ۳%- ۲/۵% مواد زرینی، کتون های فنولی غیر فرار، جینجرول ها، زین جی برن، زین جی برول، برنئول، سینئول و فلاندن درن

کندر: حاوی ۶۰% صمغ و ۹% -۵% روغن فرار و ترکیبات ترپنوئید اسید بوزولیک و اسید آلفا بوزولیک می باشد.

پنجه گربه (Cat’s claw): حاوی آلکالوئیدهای پنتاسیکلیک اکسین دل (ایزوپترویترویودین Isopteropodine، پترویودین، Ptropodine، آلدالوئیدز Aldaloides، میترافیلین، رینکوفیلین و گلیکوزیدهای اسید کینویک) می باشد.

موارد مصرف:

رفع درد، خشکی و سفتی مفاصل ناشی از التهاب روماتیسمی و انواع آرتریتی

دستور مصرف:

۳ بار در روز هر نوبت ۲-۱ کپسول با کمی آب بعد از غذا میل شود.

موارد منع مصرف و احتیاط:

۱- زردچوبه در بیماران با سابقه سنگ صفرا و مبتلا به زخم معده نباید با دوزهای بالا مصرف شود.

۲- مطالعات نشان می دهد که زنجبیل و گیاه پنجه گربه بر تجمع پلاکتی اثر متقابل داشته و مانع ایجاد لخته خونی می شود. بنابراین با ترکیبات ضد انعقاد مانند آسپرین، هپارین و وارفارین (کومادین) نباید همزمان مصرف شود.

۳- به علت اثر کاهنده گلوکز خون دربیماران دیابتی که مصرف داروهای کاهنده قند خون دارند باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی:

مصرف مستمر زرد چوبه می تواند موجب تحریک دستگاه گوارش شود. در افراد حساس ممکن است موجب بروز بثورات جلدی، اسهال و سوزش سر قلب شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف کپسول فیتوآرتریت در خانم های باردار و شیرده مجاز نمی باشد.