ممانعت از پسوریازیس با صابون سالیسیلیک اسید پرومد
ممانعت از پسوریازیس با صابون سالیسیلیک اسید پرومد

صابون سالیسیلیک اسید پرومد کراتولیتیک یا لایه بردار، رفع خارش های پوستی و ممانعت از خشک شدن آن، کنترل پسوریازیس و اگزما، رفع تیرگی کشاله ران و زیر بغل حاوی ۲% سالیسیلیک اسید.

صابون سالیسیلیک اسید پرومد کراتولیتیک یا لایه بردار، رفع خارش های پوستی و ممانعت از خشک شدن آن، کنترل پسوریازیس و اگزما، رفع تیرگی کشاله ران و زیر بغل حاوی ۲% سالیسیلیک اسید.

ممانعت از پسوریازیس با صابون سالیسیلیک اسید پرومد:

سالسیلیک اسید یک بتا-هیدروکسی اسید بوده و لایه بردار موثری محسوب می شود. بنابراین در کنترل بیماری های پوستی با عوارض: پوسته پوسته شدن شدید، پوست های فلس مانند و ضخیم، خارش و التهاب، مانند پسوریازیس و اگزما فوق العاده موثر می باشد. ترکیب لایه بردار یا کراتولیتیک موجود در این صابون، باعث سست شدن پوسته های خشک و فلس مانند شده و ریزش آنها را سریعتر و راحت تر می کند، در نتیجه پوست از تجمع پوسته ها فارغ شده، پاکیزه می گردد و عوارضی چون خارش و التهابات نیز برطرف می شود.

موارد مصرف صابون سالیسیلیک اسید ۲% پرومد:

کراتولیتیک یا لایه بردار

رفع خارش های پوستی و ممانعت از خشک شدن آن

کنترل پسوریازیس و اگزما

رفع تیرگی کشاله ران و زیر بغل