مهار پسوریازیس و ام اس با داروی دی متیل فومارات (Dimethyl Fumarate)
مهار پسوریازیس و ام اس با داروی دی متیل فومارات (Dimethyl Fumarate)

دی متیل فومارات در یک گروه دارویی به نام فعال کننده های Nrf2 جای دارد. مکانیسم فعالیت این دارو احتمالا با کاهش التهاب و جلوگیری از آسیب عصبی که می تواند در درمان پسوریازیس، کنترل ام اس موثر باشد.

دی متیل فومارات (Dimethyl Fumarate) در یک گروه دارویی به نام فعال کننده های Nrf2 جای دارد. مکانیسم فعالیت این دارو احتمالا با کاهش التهاب و جلوگیری از آسیب عصبی که می تواند در درمان پسوریازیس، کنترل مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) موثر باشد.

متابولیسم دی متیل فومارات (Dimethyl Fumarate):

داروی دی متیل فومارات به سرعت بوسیله هیدرولیز پری سیستمیک، توسط استراز ها در لوله های گوارشی، خون و بافت ها متابولیزه می شوند ( قبل از اینکه در دسترس گردش سیستمیک قرار بگیرند ) و به متابولیت فعال آن، مونو متیل فومارات، تبدیل می شود. عمده متابولیسم مونو متیل فومارات از طریق چرخه ی تری کربوکسیلیک اسید ( TCA) و بدون دخالت سیستم CYP450 صورت می گیرد.

فارماکوکینتیک:

جذب: زمان اوج غلظت پلاسمایی: ۲ تا ۲٫۵ ساعت (به صورت مونومتیل فومارات)

توزیع: اتصال به پروتئین: ۲۷ تا ۴۵ درصد (به صورت مونومتیل فومارات)، حجم توزیع: ۵۳ تا ۷۳ لیتر

انواع متابولیت ها: مونو متیل فومارات، فوماریک اسید، اسید سیتریک و گلوکز

دفع: ۶۰ درصد بوسیله تنفس CO2 ؛ ۱۶ درصد کلیوی ؛ ۱ درصد از طریق مدفوع

منع مصرف دی متیل فومارات:

در صورت حساسیت به ماده دارویی یا هریک از مواد جانبی به کار رفته در فرآورده دارویی مصرف دارو باید قطع شود.

هشدار ها دی متیل فومارات:

سینوتک® (دی متیل فومارات) ممکن است سبب کاهش تعداد لنفوسیت ها گردد ، لازم به ذکر است آزمایش CBC ، ۶ ماه پیش از شروع مصرف دارو و سپس حداقل سالی یکبار برای بیماران ، توصیه می شود.

سینوتک® (دی متیل فومارات) ممکن است سبب افزایش آنزیم های کبدی شود.

سینوتک® (دی متیل فومارات) ممکن است سبب دفع پروتئین در ادرار شود.

در طول درمان با سینوتک® (دی متیل فومارات)، استفاده از واکسن های ویروسی زنده ضعیف شده توصیه نمی گردد.

مصرف سینوتک® (دی متیل فومارات) ممکن است سبب کاهش اثربخشی داروهای پیشگیری کننده از بارداری خوراکی گردد به همین دلیل به زنان مصرف کننده این دارو توصیه می شود از راه پیشگیری دیگری استفاده نمایند.

توصیه های دارویی دی متیل فومارات:

دارو در زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود دارو در جعبه اصلی و دور از نور نگهداری شود.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خود داری شود.

دارو دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.

کپسول به طور کامل بلعیده شود، از بازکردن و حل کردن محتویات کپسول خودداری گردد.