پسوریازیس چرک دار یا پوسچرلر نوعی نادر از پسوریازیس
پسوریازیس چرک دار یا پوسچرلر نوعی نادر از پسوریازیس

پسوریازیس چرک دار یا پوسچرلر (Pustular) نوعی نادر از پسوریازیس می باشد که در آن کورک های چرک دار کوچکی (ضایعات سر سفید) در کلیه قسمت های بدن یا محدود در کف دست ها، کف پاها یا سایر قسمت ها بدن دیده می شود. پسوریازیس چرک دار که با جوشهای چرکی سفید (تاول چرک غیر […]

پسوریازیس چرک دار یا پوسچرلر (Pustular) نوعی نادر از پسوریازیس می باشد که در آن کورک های چرک دار کوچکی (ضایعات سر سفید) در کلیه قسمت های بدن یا محدود در کف دست ها، کف پاها یا سایر قسمت ها بدن دیده می شود.

پسوریازیس چرک دار که با جوشهای چرکی سفید (تاول چرک غیر عفونی) احاطه شده توسط پوست قرمز به نظر می‌رسد. چرک متشکل از سلول‌های سفید خون است. این یک عفونت نیست، و مسری نمی‌ باشد. پسوریازیس پوسچولر فرم غیر معمول از پسوریازیس است. پسوریازیس پوسچولر به نظر می رسد به عنوان روشنی تعریف شده، برجستگی هایی که با یک مایع ضخیم سفید متشکل از سلول های سفید خون، معمولا به نام پر از چرک مطرح شده است. پوست در زیر و اطراف این برجستگی قرمز است. پسوریازیس پوسچرلر در سنین بزرگسالان، تاثیر آن بر زنان و مردان به طور مساوی می باشد اما در کودکان، این نوع از پسوریازیس تا حدودی بیشتر دختران را تحت تاثیر قرار می دهد.

متوسط ​​سن افراد مبتلا به پسوریازیس پوسچولر ۵۰ سال است و از عوامل زیر می توان به عنوان

عوامل تشدید پسوریازیس پوسچرلر نام برد:

استروئیدهای سیستمیک با دوز بالا

لیتیوم

آسپیرین

هیدروکسی کلروکین، یک داروی ضد مالاریا

اینترفرون آلفا و نوترکیب تزریق اینترفرون بتا