پماد ایکتیول (Ichthyol) برای درمان اختلالات پوستی مانند پسوریازیس
پماد ایکتیول (Ichthyol) برای درمان اختلالات پوستی مانند پسوریازیس

پماد ایکتیول (Ichthyol) به تنهایی یا همراه سایر داروهای ضدعفونی كننده برای درمان اختلالات پوستی مانند پسوریازیس، لوپوس، اریتماتوز و برای بهبودی التهاب‌های مزمن به كار می ‌رود.

پماد ایکتیول (Ichthyol) به تنهایی یا همراه سایر داروهای ضدعفونی كننده برای درمان اختلالات پوستی مانند پسوریازیس، لوپوس، اریتماتوز و برای بهبودی التهاب‌های مزمن به كار می ‌رود.

مکانیسم اثر ایکتیول:

مكانیسم اثر این دارو نامعلوم است.

عوارض جانبی ایکتیول:

این دارو تنها در غلظت‌های زیاد موجب التهاب و قرمزی می‌شود.

هشدار ها ایکتیول:

از تماس این دارو با چشم و سایر نواحی پوست باید جلوگیری كرد.