سایت درمانی پسوریازی: توضیح آسان پسوریازیس - سایت درمانی پسوریازیس | سایت درمانی پسوریازیس

پسوریازیس یا صدف یك بیماری پوستی مزمن و عود كننده و وابسته به سیستم ایمنی بدن است كه در اثر یك استعداد ژنتیكی یا ارثی در تركیب با محرك های محیطی نظیر ضربه و عفونت و یا داروها به وجود می آید. این بیماری اشكال بالینی بر گوناگونی داشت كه شدتهای متفاوتی دارند و مسری هم نیست.