کاهش پلاک های کرونری، راه درمان بیماری پوستی پسوریازیس
کاهش پلاک های کرونری، راه درمان بیماری پوستی پسوریازیس

محققان در یک مطالعه به این نتیجه رسیده‌اند که بهبود و ارتقا در درمان پسوریازیس با کاهش قابل توجه در بار پلاک‌های کرونری در طول یک سال اتفاق می‌افتد. به گزارش سایت درمانی پسوریازیس، پلاک‌ های پسوریازیسی پوست، سیتوکاین‌ هایی مانند فاکتور نکروزدهنده توموری آلفا و اینترلوکین ۱۷ از خود بیرون می‌ دهند که ارتباط بسیار نزدیکی با آترواسکلروز دارند. محققان می‌ گویند با درمان این پلاک‌ های پسوریازیسی و کاهش شدت بیماری، پسرفت معنی‌دار از نظر آماری در پلاک‌ های زودرس غیرکلسیفیه رخ خواهد داد. به نظر می‌ رسد محققان به مشاهده مهیجی دست یافته‌اند.

محققان در یک مطالعه به این نتیجه رسیده‌اند که بهبود و ارتقا در درمان پسوریازیس با کاهش قابل توجه در بار پلاک‌های کرونری در طول یک سال اتفاق می‌افتد. به گزارش سایت درمانی پسوریازیس، پلاک‌ های پسوریازیسی پوست، سیتوکاین‌ هایی مانند فاکتور نکروزدهنده توموری آلفا و اینترلوکین ۱۷ از خود بیرون می‌ دهند که ارتباط بسیار نزدیکی با آترواسکلروز دارند. محققان می‌ گویند با درمان این پلاک‌ های پسوریازیسی و کاهش شدت بیماری، پسرفت معنی‌دار از نظر آماری در پلاک‌ های زودرس غیرکلسیفیه رخ خواهد داد. به نظر می‌ رسد محققان به مشاهده مهیجی دست یافته‌اند.

sdgghkggsdfg

این ارتباط پس از ایجاد تعادل میان عوامل خطر مرسوم بیماری‌ های قلبی‌ عروقی مانند استاتین درمانی، شاخص توده بدنی و استفاده از درمان‌ های سیستمیک پسوریازیس، مانند عوامل بیولوژیک، نیز همچنان برقرار باقی ماند.

کاهش در بار پلاک‌ ها بیشتر در زیرگروهی از بیماران دیده شد که با متوتروکسات یا یک عامل بیولوژیکی تحت درمان قرار داشتند. با توجه به آنکه این مطالعه، نوعی بررسی مشاهده‌ای طبیعی بود، محققان به دنبال آن یک مطالعه آینده‌نگر در مورد بیماران تحت درمان با مهارکننده‌ های فاکتور نکروز دهنده تومور انجام دادند.

آنها در این مطالعه هم ثابت کردند با درمان پسوریازیس، کاهش در پلاک کرونری که با سی‌تی آنژیوگرافی محاسبه شد، مشاهده می‌ شود.